Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów

Na ten projekt nie musieliśmy długo czekać. W kwietniu specjalnie powołany Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa Do Życia debatował nad wprowadzeniem zapisu o klauzuli sumienia dla samorządowców i nagród dla szpitali przyjaznych sumieniu…Czyżby farmaceuci mieliby pozostawać z tyłu w tym temacie?

Projekt, złożony w trybie petycji przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski dotyczy wprowadzenia zapisu o  klauzuli sumienia dla aptekarzy.  Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że aptekarze nie mogą być dyskryminowani ze względu na swoje poglądy. W uzasadnieniu do wprowadzenia zmian, organizacja powołuje się między innymi na zapis konstytucji dotyczący wolności religii i uważa, że farmaceuci w takim samym stopniu, jak lekarze i pielęgniarki, powinni mieć prawo do odmowy świadczenia usług, gdy te budzą wątpliwości moralne.

Obecnie farmaceuci mogą legalnie odmówić sprzedaży leków, ale tylko w określonych przypadkach – m.in. wtedy, gdy zażycie preparatu może zagrozić życiu pacjenta, bądź gdy autentyczność okazanej przez chorego recepty budzi wątpliwości. Nigdzie nie figuruje jednak zapis związany z poglądami czy wyznaniem aptekarzy. Ba! Odmowa sprzedaży lub realizacji recepty na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcję awaryjną, jest bezprawna*.

Zmienione prawo miałoby dotyczyć nie tylko samych farmaceutów, ale również techników farmaceutycznych i właścicieli aptek. To oznacza, że z placówek mogą zniknąć niektóre rodzaje leków, których stosowanie uznawane jest za sprzeczne z nauką Kościoła.

  • W Polsce klauzula sumienia nie obowiązuje farmaceutów. ŻADEN farmaceuta nie ma prawa odmówić sprzedaży antykoncepcji awaryjnej i/lub realizacji recepty na nią ze względu na klauzulę sumienia. Dlatego – apelujemy – w takich sytuacjach zgłaszajcie aptekę, w której odmówiono Wam sprzedaży antykoncepcji awaryjnej lub realizacji recepty na antykoncepcję hormonalną do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. Formularze zgłoszeń znajdziecie na stronie przygotowanej razem z Akcja Demokracja – https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/210.

Więcej: https://oko.press/ustawa-katolickich-farmaceutow-juz-sejmie-aptekarz-sprzeda-leku-jesli-niezgodne-sumieniem/

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/katoliccy-farmaceuci-chca-klauzuli-sumienia,artykuly,411381,1.html