LIST DO PREZYDIUM SEJMU WS. JAKOŚCI DEBATY NAD OBYWATELSKIMI PROJEKTAMI USTAW

Ponad 100 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem popiera list Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny do Prezydium Sejmu w sprawie jakości debaty nad obywatelskimi projektami ustaw.

Stoimy na stanowisku, że posłowie i posłanki nie powinni w swoich wypowiedziach posługiwać się przeinaczeniami i wykazywać ignorancją wobec faktów naukowych.

Współczesny parlamentaryzm zdaje się przechodzić głęboki kryzys. Rolą Marszałka Sejmu jest zaprowadzanie dyscypliny i kultury wypowiedzi oraz dbałość o jej rzetelny i daleki od manipulacji charakter.

Apelujemy o większą troskę o ww. wartości i korzystanie z kompetencji marszałkowskich, by uniknąć ich lekceważenia.

Wszak audytorium wystąpień parlamentarzystów i parlamentarzystek są miliony osób mieszkających w Polsce, którzy swoich reprezentantów/reprezentantki w Sejmie chcieliby brać za wzór. Czy jest to w ogóle możliwe, jeśli z ich ust padają tego typu słowa?

Równoległym działaniem jest akcja mailingowa na Facebooku “Potępiam hejt i fałsz w sejmowych debatach”

List Federacji do Prezydium Sejmu w PDF