APEL DO PREZYDENTA RP O ODRZUCENIE LEX CZARNEK 2.0

Szanowny Panie Prezydencie,

jako zespół Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, zwracamy się do Pana ze zdecydowaną prośbą o odrzucenie przyjętej przez Sejm nowelizacji prawa oświatowego, tzw. Lex Czarnek 2.0. Jak słusznie Pan zauważył wetując poprzednią wersję tego projektu legislacyjnego w marcu bieżącego roku: „Nie są nam potrzebne kolejne podziały”, a sama nowela „w nieprawidłowy sposób kształtuje nadrzędną rolę kuratora względem roli rodziców”.

Dodać chcemy, że – jak Pan Prezydent z pewnością pamięta – próby ingerowania w relacje organizacji pozarządowych ze szkołami od początku budziły zarówno niepokój opinii publicznej, jak i protesty środowiska oświaty. Skrajne upolitycznienie roli kuratorów i kuratorek, stworzenie furtek umożliwiających szybkie „usuwanie” dyrekcji „nieposłusznych” szkół czy znaczących utrudnień dla rodziców decydujących się na prowadzenie edukacji domowej, to nic innego jak powtórka z najgorszych momentów powojennej historii Polski.

Przyjęcie tzw. „Lex Czarnek 2.0” oznacza dalszą ideologizację szkół i odebranie im kolejnego skrawka autonomii. Ten zamach na wolną szkołę, bo inaczej projektu nazwać się nie da, stanowi atak wymierzony bezpośrednio w prawa dzieci i młodzieży, w kształt polskiej oświaty i egalitarne podejście do edukacji. Apelujemy do Pana Prezydenta o powstrzymanie procesu budowania edukacji centralnie sterowanej, którą forsować dziś próbuje Minister Czarnek.

Organizacje pozarządowe znajdą sposób, by dalej pracować z młodzieżą. Istniejącaprzy Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Grupa Ponton od lat działa na wielu frontach – obsługuje telefon zaufania dla młodzieży, forum poradnicze, kanały w mediach społecznościowych. Prowadzi warsztaty z rzetelnej edukacji seksualnej zarówno w szkołach, jak i domach dziecka czy młodzieżowych oddziałach szpitali psychiatrycznych. Wolontariuszki i wolontariusze Pontonu przekazują wiedzę w sposób dostosowany do wieku, kładąc nacisk na autonomię i sprawczość uczniów i uczennic. Wiedza ta pozwala zwiększyć bezpieczeństwo młodzieży. Pomaga uchronić przed molestowaniem, przemocą rówieśniczą, poddaniem się presji na niechciane, wczesne inicjacje seksualne. W organizacjach, takich jak Grupa Ponton, młodzież może znaleźć rzetelne informacje, zamiast czerpać jenp. z internetowych forów czy stron pornograficznych.

Zajęcia Pontonu cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży jak i rodziców. Dlaczego więc kurator miałby mieć możliwość odcięcia młodych od zajęć na których im samym zależy? Odpowiedź jest prosta – wyłącznie z pobudek politycznych Ministra Czarnka.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana o odrzucenie proponowanej noweli Prawa Oświatowego. Możemy zagwarantować, że próba odcięcia młodzieży od kontaktów z organizacjami pozarządowymi nie zadziała, z pewnością natomiast stworzy niebezpieczny precedens w postępującym procesie ideologizacji polskiego szkolnictwa. Pańskie weto stanowić będzie wyraz troski o dobrostan mieszkających w naszym kraju najmłodszych.

Łączę wyrazy szacunku.

W imieniu zespołu Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,

Krystyna Kacpura

Prezeska Zarządu


POBIERZ LIST W PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *