List do MEN ws. wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak

„Cel antykoncepcji jest niegodziwy, chce uszkadzać coś, co jest zdrowe, coś co jest właściwe. (…)
Antykoncepcja narusza godność osoby, dowodzi niedojrzałości w sensie seksualnym i prokreacyjnym.(…)
Każdy z nas, kto decyduje się na stosowanie antykoncepcji decyduje się na umniejszenie własnej godności.
Kobieta stosująca antykoncepcję czuje się używana, a nie kochana. (…)
stosując antykoncepcję – przyp. autora) sprowadzam męża do instrumentu uciech seksualnych, albo jestem sprowadzana do instrumentu uciech seksualnych.”
Fragmenty wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak w trakcie konferencja “Poznaj prawdę o antykoncepcji. Antykoncepcja czy naturalne planowanie rodziny?” organizowana przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej, Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz legnicki oddział PiS z Senator Dorotą Czudowską, 22 marca 2014 r., Legnica

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej list, w którym prosi o ustosunkowanie się do wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak, ekspertki MEN ds. podstawy programowej. Zespół z niepokojem odnotował narzucanie przez profesor Dudziak narzucanie w swoich wystąpieniach publicznych poglądów światopoglądowych na sprawy seksualności, sprzecznych z nauką i europejskimi standardami.

Przeczytaj list Zespołu