CO WIEMY O REJESTRZE CIĄŻ? ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ

Na początku czerwca (13.06.2022) nasz Zespół Prawny pomógł grupie posłów i posłanek obecnej kadencji złożyć interpelację poselską nr 34169 do Ministerstwa Zdrowia, pytając o tzw. rejestr ciąż.

W interpelacji pytałyśmy m. in.:
➡  Kto dokładnie będzie miał dostęp do danych zamieszczanych w Systemie Informacji Medycznej?
➡  W jakich sytuacjach dostęp do danych zamieszczonych w SIM będą miały sądy i prokuratura?
➡  Czy w SIM będą widoczne wizyty lekarskie/hospitalizacje/zdarzenia medyczne pacjentki/pacjenta, które miały miejsce poza granicami RP?

7 lipca 2022 Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację. Czytamy w niej, że:

  • dostęp do danych z Systemu Informacji Medycznej – SIM (gdzie znajduje się informacja o ciąży) mają lekarz, pielęgniarka lub położna i inni pracownicy medyczni, którzy wytworzyli naszą dokumentację medyczną, diagnozują nas i leczą, a także każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia naszego życia;
  • w przypadkach innych niż określone powyżej udostępnienie danych z SIM następuje za zgodą pacjenta/pacjentki;
  • sądy i prokuratura mogą mieć dostęp do danych z SIM tak samo jak dotychczas w stosunku do dokumentacji medycznej, czyli tylko na potrzeby konkretnego postępowania, które już się toczy i nie po to, żeby “poszukiwać” potencjalnych przestępstw;
  • każda osoba uprawniona, która zagląda do SIM, musi się zalogować i uwierzytelnić – w ten sposób zostaje ślad, kto dokładnie przeglądał nasze dane medyczne;
  • funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą mieć dostępu do SIM – możecie więc spokojnie przekraczać granicę jadąc na aborcję, nawet gdyby na jakimś odcinku zostałyby wprowadzone tymczasowe kontrole graniczne;
  • na ten moment obowiązek raportowania do SIM dotyczy wyłącznie wizyt na terenie Polski (u świadczeniodawców podlegających prawu polskiemu).

Całą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia przeczytacie tutaj.

powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *