Demonstracja “Wolne Polki – Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich”

24 września nadszedł czas, by ponownie zebrać się pod Sejmem domagając ochrony i przestrzegania praw reprodukcyjnych. Dlaczego? Ograniczanie możliwości decydowania o swoim ciele to atak na podstawowe prawa i wolności. Blokowanie dostępu do antykoncepcji awaryjnej uderza w godność kobiet. Powoływanie się na klauzulę sumienia przy wypisywaniu recept czy w aptece jest naruszeniem przepisów i praw pacjentek.

W tak wrogiej kobietom atmosferze nie zamierzamy milczeć! Z inicjatywy Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem oraz Komitetu “Ratujmy Kobiety” zgromadziliśmy się, by żądać praw reprodukcyjnych, a przede wszystkim dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, rzetelnej edukacji seksualnej, opieki okołoporodowej, badań prenatalnych, regulacji stosowania klauzuli sumienia.

Uczestniczki i uczestnicy okazali poparcie dla projektu inicjatywy obywatelskiej Ratujmy Kobiety, a tym samym europejskich standardów prawa w dziedzinie świadomego rodzicielstwa i zdrowia – legalnej i bezpiecznej aborcji.

Na wstępie dyrektorka Federacji poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci 14-letniego Kacpra, który popełnił samobójstwo z powodu otaczającej go homofobii. Opowiedziała o dwóch wydarzeniach, w które wpisuje się demonstracja, czyli:

  •  Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji (28.09), gdy europejskie działaczki złożą w Brukseli petycję za prawem do bezpiecznej aborcji w całej Europie 
  • kampania Światowego Sojuszu na rzecz Wspierania Inicjatyw Obywatelskich (CIVICUS) „Wykrzyczmy swoje prawa!”, która oddaje głos tym, którzy protestują przeciw bezprawiu i wspólnie walczą o sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich.

Na scenie wystąpiły przedstawicielki i przedstawiciele organizacji, inicjatyw i partii zaangażowanych w zbieranie podpisów – komitet “Ratujmy Kobiety”, Dziewuchy Dziewuchom, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa Feministyczna, Zieloni, Partia Razem, SLD, Inicjatywa Polska.

Kamila Ferenc, prawniczka  Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, skupiła się w swoim wystąpieniu o realiach podziemia aborcyjnego. Zobrazowała skalę i powszechność zjawiska oraz ogromny strach kobiet skazanych na niepewne i niebezpieczne metody przerywania ciąży. Zaapelowała do rządzących o podjęcie działań, dzięki którym kobiety nie musiałyby ryzykować swojego zdrowia i w życia w celu dokonania aborcji domowymi sposobami, w podejrzanych gabinetach, za granicą czy przy pomocy niesprawdzonych i potencjalnie nieskutecznych bądź szkodliwych tabletek.

Głos zabrały gościnie specjalne – aktorki Maja Ostaszewska i Katarzyna Kwiatkowska zachęcające do stałej mobilizacji i walki o fundamentalne prawa kobiet, do których należy wolny wybór.

Muzycznie towarzyszyły nam: wokalistki poznańskiego Chóru Czarownic, Wściekłe Polki i Czarne Szmaty z bębniarzami Spółdzielni Hałasu oraz didżejka Praktyczna Pani.

Na zakończenie demonstracji Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski nagrodzili zebranych półgodzinnym koncertem.

Zdjęcia oraz nagrania poszczególnych części wydarzenia można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

Obejrzyj całą demonstrację.

Film OKO.press

Relacje medialne: