BROSZURA O ABORCJI FARMAKOLOGICZNEJ W JĘZYKU ROSYJSKIM | Брошюра о фармакологическом аборте на русском языке

Nasza publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące aborcji farmakologicznej, czyli:

  • wykorzystywane substancje,
  • dawkowanie,
  • przebieg,
  • przeciwskazania i środki ostrożności,
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z przerywaniem ciąży metodą farmakologiczną.

Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnymi badaniami naukowymi i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).


Наша публикация содержит самую важную информацию о фармакологическом аборте, а именно:

  • используемые вещества,
  • дозировка,
  • курс,
  • противопоказания и меры предосторожности,
  • ответы на часто задаваемые вопросы по фармакологическому прерыванию беременности.

Вся представленная информация соответствует современным научным исследованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

POWIĄZANE TREŚCI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *