REKRUTUJEMY DO PROJEKTU BADAWCZEGO

FEDERA Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, CARE International oraz Women’s Refugee Commission poszukują osób do współpracy przy projekcie badawczym.

Prowadzone badanie ma charakter jakościowy i ma na celu ocenę barier (w tym barier finansowych i prawnych) w dostępie do usług i produktów wspierających planowanie rodziny (PR) wśród ukraińskich uchodźczyń wojennych i społeczności je przyjmujących. Stanowi część większego projektu, który obejmuje:

  1. Przeprowadzenie ocenę rynku usług i produktów planowania rodziny, w tym ich kosztów, dostępności, osiągalności i jakości w obszarach służących ukraińskim uchodźczyniom;
  2. Współpracę  z lokalnymi organizacjami i grupami koordynacyjnymi w celu opracowania zaleceń i wdrożenia strategii, które eliminują bariery, w tym finansowe, w dostępie do usług planowania rodziny oraz
  3. Dokumentowanie i rozpowszechnianie wniosków z badania  i działań wdrożeniowych, aby poinformować o zwiększeniu skali strategii mających na celu poprawę dostępu do usług planowania rodziny.

Wyniki oceny będą informować interesariuszy o tym, jaka pomoc w postaci gotówki i voucherów może być wykorzystana do poprawy dostępu do PR wśród ukraińskich uchodźczyń i społeczności przyjmujących w Polsce. W zakresie tego badania planowanie rodziny jest rozumiane jako metody antykoncepcyjne i usługi z nimi związane dostępne w Polsce, w tym antykoncepcja awaryjna.
Stanowiska:

  • Facylitator_ka badań fokusowych oraz
  • Asystent_ka ds. badań jakościowych

Liczba stanowisk: 3 lub więcej (w zależności od liczby zgłoszeń)

Organizacje: Women’s Refugee Commission, CAR0E International, Federa Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Lokalizacja: Warszawa i Przemyśl, Polska

Przełożone: Doradca ds. badań WRC i Koordynatorka projektu z ramienia Federy

Czas trwania: do 13 dni

Data rozpoczęcia i czas trwania pracy: 22 maja, 2023 – 9 czerwca, 2023

Wynagrodzenie: zależne od liczby zgłoszeń, formy zatrudnienia (umowa zlecenie lub B2B) oraz stanowiska (przewidziane minimum dla facylitatorki_a: 1000 zł brutto/ dzień // przewidziane minimum dla asystenta_tki: 650 zł brutto/dzień)

Szczegóły ogłoszenia w pliku.