Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, że antykoncepcja doraźna, będzie dostępna w Polsce tylko na receptę.

W związku z tym, w imieniu kobiet, których głos nie został uwzględniony przez obecnie rządzących, grupa organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych przygotowała stanowisko w tej sprawie. Stanowisko, pod którym podpisało się dziewięćdziesiąt jeden organizacji i grup kobiecych, traktuje o haniebnej decyzji rządzących i odnosi się do poziomu debaty politycznej, nie uwzględniającej głosu kobiet ani przedstawicieli środowisk medycznych.

Przeczytaj stanowisko.