Ratujmy Kobiety 2017

13 lipca 2017 Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017” złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie wraz z 1000 zebranych podpisów oraz powiadomieniem o zawiązaniu Komitetu celem jego rejestracji. Po przyjęciu i zaakceptowaniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, ruszy zbiórka wymaganych 100 000 podpisów. Najprawdopodobniej będzie to druga połowa sierpnia, ze względu na czas akceptacji projektu przez Marszałka (2 tygodnie) oraz ewentualne wprowadzenie wymaganych poprawek w treści ustawy (2 tygodnie).

Pomimo iż poprzedni projekt obywatelskiej ustawy Ratujmy Kobiety poparło prawie ćwierć miliona obywatelek i obywateli, nie był on nawet przedmiotem prac sejmowych, został zlekceważony pomimo poparcia społecznego. Poza Maltą i Irlandią, Polska ma najbardziej rygorystyczne prawo aborcyjne w Europie. Jednocześnie, obecnie obowiązująca ustawa, mimo wyjątkowo restrykcyjnych i ograniczających zapisów, nie jest przestrzegana, a dostęp do legalnej aborcji, podobnie jak większości przysługujących kobietom, wynikających ze zdrowia reprodukcyjnego świadczeń, jest fikcją. W świetle polskiego prawa, realne możliwości kobiet, do decydowania o swoim życiu i płodności są symboliczne, co już teraz okupione jest ogromnymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi. Obecnie obowiązujące prawo krzywdzi kobiety i narusza międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka. Ustawa z 1993 roku nie jest przestrzegana, ponieważ lekarze powołują się na klauzulę sumienia, często dotyczy to wszystkich lekarzy w danym szpitalu/placówce. Wycofanie antykoncepcji awaryjnej z listy leków bez recepty to kolejny krok w ograniczaniu naszych praw. Czas to zmienić. Polki są świadome i odpowiedzialne, i tak powinny być traktowane przez państwo.

W odpowiedzi na podejmowane w ciągu ostatniego roku, nachalne próby ograniczania praw kobiet oraz na obywatelski projekt Fundacji Życie i Rodzina, zaostrzający dostęp do przerywania ciąży, Komitet Ratujmy Kobiety, złoży obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, która zapewni Polkom dostęp do podstawowej opieki z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i przestrzeganie ich fundamentalnych praw, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Założenia projektu ustawy ‘Ratujmy Kobiety’, jeśli wprowadzone w życie, mają realną szansę na ograniczenie liczby niechcianych ciąż a tym samym aborcji. W naszej ocenie, projekt Fundacji Życie i Rodzina, w praktyce, oprócz zagrożenia dla zdrowia i życia kobiet, powiększy jedynie podziemie aborcyjne.

„Ratujmy Kobiety”- ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”, oprócz zachowania wszystkich zapisów chroniących prawa reprodukcyjne, z projektu ustawy złożonego przez Komitet w 2016 roku, przewiduje:

  • wprowadzenie przedmiotu “przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie” dla klas 0-3
  • uporządkowanie kwestii dostępu nastolatek powyżej 15 roku życia do opieki lekarskiej.
  • umieszczenie aborcji w koszyku świadczeń gwarantowanych
  • wprowadzenie punktów informacyjnych i poradniczych prowadzonych przez samorządy w ramach Samorządowych Programów Zdrowia Reprodukcyjnego
  • darmowy dostęp do środków antykoncepcyjnych
  • zakaz manifestowania w odległości 100 m od szpitali i szkół plus kary za sianie zgorszenia banerami
  • zakaz wprowadzania w błąd ws. reprodukcyjnych w internecie i poza nim – prawnokarną ochronę działaczek i organizacji przed przemocą i wandalizmem – zniesienie recept na antykoncepcję awaryjną (ellaOne).

Przeczytaj projekt ustawy Komitetu Ratujmy Kobiety

Pobierz kartę do zbierania podpisów.