Matronat dla projektu IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz

Federacja objęła matronatem cykl projektów przeprowadzanych w szkołach w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz. Peer Education jest projektem profilaktyczno-edukacyjnym mającym na celu szerzenie świadomości na temat zdrowia reprodukcyjnego i AIDS wśród młodzieży. Polega na przeprowadzaniu w szkołach lekcji, wspieranych prezentacjami multimedialnymi i materiałami informacyjnymi w formie broszur, ulotek, zakładek i książeczek.

Oto szczegółowe opisy projektów z materiałów organizatorek:

Peer Education

(Edukacja Rówieśnicza) to cykl projektów przeprowadzanych w szkołach w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Peer Education jest projektem profilaktyczno-edukacyjnym mającym na celu szerzenie świadomości na temat zdrowia reprodukcyjnego i AIDS wśród młodzieży. Przeprowadzamy w szkołach lekcje, wspierane prezentacjami multimedialnymi i materiałami informacyjnymi w formie broszur, ulotek, zakładek i książeczek.

Peer Education HIV/AIDS

W ramach projektu prowadzony jest “Peer Education HIV/AIDS”, podczas którego rozmawiamy z młodzieżą na temat chorób przenoszonych drogą płciową, ich profilaktyki i leczenia. Poruszamy temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV, postępowania po możliwym zakażeniu wirusem i życia z zakażeniem. Uświadamiamy o chorobie AIDS jako skutku nieleczonego zakażenia wirusem. Rozmawiamy także o rodzajach antykoncepcji z zaznaczeniem, że mechaniczna antykoncepcja ma największą skuteczność ochrony przed zakażeniem wirusem.

Peer Education Męskie Sprawy
W ramach projektu prowadzony jest “Peer Education Męskie Sprawy”. Jest to lekcja skierowana przede wszystkich do chłopców. Podczas zajęć omawiamy anatomię męskich narządów płciowych i rozmawiamy o przebiegu chorób typowo męskich, takich jak nowotwór jądra, prącia i prostaty. Opisujemy zabiegi samobadania jąder i prącia jako badań mających na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych w obrębie męskich narządów płciowych. Ma to na celu uświadomienie chłopcom, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie choroby. Omawiamy także temat płodności, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji.

Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa

W ramach projektu prowadzony jest “Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa”. Jest to lekcja skierowana przede wszystkim do dziewcząt. Podczas zajęć omawiamy anatomię żeńskich narządów płciowych i rozmawiamy o przebiegu cyklu miesiączkowego. Omawiamy przebieg pierwszej wizyty u ginekologa i zachęcamy dziewczęta do zapisania się na taką wizytę. Poruszamy temat cytologii jako badania mającego na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych w obrębie szyjki macicy. Opisujemy także zabieg samobadania piersi jako badania mającego na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych w obrębie piersi. Ma to na celu uświadomienie dziewczętom, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie choroby. Omawiamy także choroby przenoszone drogą płciową i metody antykoncepcji.

Chcesz pomóc? Masz ciekawe pomysły i propozycje odnośnie projektu?

Skontaktuj się z Agnieszką Dylik Koordynatorką Lokalną Projektu Peer Education  tel. +48 513-171-772 | e-mail: agadylik@wp.pl