POTRZEBUJESZ ABORCJI W SZPITALU? POBIERZ WAŻNY ZAŁĄCZNIK

FEDERA wywalczyła ze strony Rzecznika Praw Pacjenta jasne stanowisko w sprawie aborcji w publicznych szpitalach. Dziś już nie ma wątpliwości: odmowa przerwania ciąży, mimo stwierdzonego przez psychiatrę zagrożenia zdrowia psychicznego pacjentki, stanowi naruszenie prawa. Zespół Prawny FEDERY reprezentował przed Rzecznikiem Praw Pacjenta 26-letnią wówczas kobietę, której w grudniu 2021 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku odmówił przeprowadzenia aborcji. Posiadała ona pełną dokumentację diagnozy bezczaszkowia płodu oraz dwa zaświadczenia lekarskie poświadczające, że kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla jej własnego zdrowia psychicznego. Mimo to, władze szpitala odmówiły przeprowadzenia zabiegu. W pisemnej odmowie znalazł się cytat: „depresja nie jest groźna dla ciężarnej”. Swoją decyzję dyrekcja szpitala podparła stanowiskiem ultrakonserwatywnej Fundacji Ordo Iuris znanej z projektu ustawy karającego kobiety za aborcję. Stanowiskiem z naszej perspektywy całkowicie niemedycznym i niezgodnym z obowiązującym prawem. Zmuszenie bowiem kogokolwiek do donoszenia ciąży prowadzić może do poważnych skutków zdrowotnych o podłożu psychicznym, w tym zaburzeń adaptacyjnych, stresu pourazowego czy myśli samobójczych. Możemy jedynie wyobrazić sobie jak ciężki jest stan psychiczny kobiety, która dowiaduje się właśnie o poważnej wadzie genetycznej płodu. Pacjentka, której odmówiono aborcji, zgłosiła się do FEDERY.  To wielka wygrana, stanowiąca pierwszy krok do uznania, że dobrostan kobiet stoi ponad ideologią, zdrowie psychiczne to równoprawna jego część, a wymuszona kontynuacja ciąży to tortura psychiczna.

Od teraz każda pacjentka, która posiada zaświadczenie od specjalisty/ki psychiatrii o tym, że dalsze pozostawanie w ciąży zagraża jej zdrowiu psychicznemu, może zgłosić się do publicznego szpitala i powołać na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z 13 marca 2023 r. o sygn. RzPP-DPR-WPZ.431.362.2021.PS:

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *