Wniosek do Trybunału ws. zbadania konstytucyjności jednej z przesłanek do legalnej aborcji

Wobec bezprecedensowej skali Czarnych Protestów w 2016 r. partia rządząca postanowiła zmienić taktykę zaostrzania prawa antyaborcyjnego. Wybrano sposób, który jest, w jej mniemaniu,  mniej konfrontacyjny, a który pomija demokratyczną ścieżkę parlamentarną i czyni bezprzedmiotowym procedowanie inicjatyw obywatelskich dot. prawa do przerywania ciąży. Grupa 104 fundamentalistycznych posłów i posłanek PiS, Kukiz’15, koła Wolni i Solidarni i niezrzeszonych Ratujmy Kobiety 2017 złożyła wniosek o zbadanie konstytucyjności przesłanki dopuszczającej aborcję, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Konkretnie wnioskowano o orzeczenie, że:

art. 4a ust. 1 pkt. 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży są niezgodne z art. 30 Konstytucji RP przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nie urodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka.

– a w razie nieuwzględnienia powyższego o orzeczenie, że:

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży są niezgodne z art. 38 w zw. z art. 30 i 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust 1 i 2 Konstytucji RP przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nie urodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nie urodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację.

oraz orzeczenie, że:

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży są niezgodne z art. 38 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz w zw. z art. 2 i art. 42 Konstytucji RP przez to, że legalizują przerwanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego.

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, do której należy Federacja,  stanowczo skrytykowała ten krok w  swoim stanowisku, powołując się na bezdyskusyjne wartości konstytucyjne”

„Polska Konstytucja w sposób jednoznaczny stanowi o przynależnych kobietom prawach: do ochrony zdrowia (art. 68), do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47) oraz o wolności sumienia i religii (art.53).

ż a d n y m miejscu w Konstytucji nie ma mowy o płodach, „dzieciach nienarodzonych” lub początku „życia od poczęcia”. Konstytucja nie zrównuje statusu życia płodowego z sytuacją prawną osoby urodzonej. Wręcz przeciwnie, mówi o ochronie p r z y r o d z o n ej godności (art. 30). Zgodnie z art. 68 Konstytucji władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej ochrony k o b i e t o m ciężarnym – ujmuje zatem opiekę w okresie ciąży z perspektywy kobiet i ich potrzeb, bowiem to one są podmiotami wolności i praw”.

Działanie podjął Ogólnopolski Strajk Kobiet apelując do inicjatora wniosku posła Wróblewskiego o wycofanie wniosku i podejmując różne akcje. Więcej na stronie.

Polecamy reportaż TVN 24 z wypowiedziami inicjatora posła Wróblewskiego i  głównego konsultanta do spraw położnictwa prof. Czajkowskiego  nt. tej decyzji, poparcia najważniejszych osób w partii i samej aborcji.

https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-wyrok-na-zamowienie,790521.html

Źródła:

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/9923-ochrona-plodu-ludzkiego-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy-praktyki-eugeniczne-planowa/

Stanowisko Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem