Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na rzecznika Praw Obywatelskich

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji wyrażamy głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się od dłuższego czasu atakami na Rzecznika Praw Obywatelskich – doktora Adama Bodnara oraz jego współpracowników i współpracowniczki.

Bezpośrednim impulsem do wydania niniejszego oświadczenie jest decyzja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 24 października br. o negatywnym zaopiniowaniu projektu przyszłorocznego budżetu RPO oraz poziom dyskusji, który uwłaczał zarówno osobie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i pełnionej przez niego konstytucyjnej funkcji.

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka nie możemy pozostawać obojętni, ani zgadzać się z prowadzoną przez przedstawicieli partii rządzącej polityką systematycznego podważania sensu istnienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, jego roli jako niezależnego organu stojącego na straży praw i wolności obywatelskich. Nie możemy także pozostawiać bez stanowczej reakcji ataków na Rzecznika ze strony prorządowych mediów i dziennikarzy.

Sensem istnienia Rzecznika Praw Obywatelskich jest przede wszystkim jego funkcja ochronna, a ta niejednokrotnie nie pozostaje w zgodzie z doraźnymi interesami polityków. Bez względu na opcję ideologiczną, którą reprezentują.

Zmniejszanie budżetu, ataki personalne i podważanie wartości pracy setek pracowników i pracowniczek Biura RPO nie służy przede wszystkim nam – obywatelom i obywatelkom, którzy w codziennym życiu doświadczają naruszania naszych praw przez organy publiczne.

Apelujemy o zaprzestanie szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywamy do merytorycznej dyskusji, także tej o charakterze politycznym, jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich.

Wzywamy także do wyposażenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiednie środki finansowe, które pozwolą mu realizować na co dzień zadania, jakie nałożył na niego polski ustawodawca.

Stanowisko w PDF

Organizacje wchodzące w skład Koalicji Równych Szans:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji
Amnesty International
Anteris Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
FORUM 50+
Forum Żydów Polskich
Fundacja “PHAN BDE”
Fundacja Autonomia
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja eFkropka
Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Fundacja Just Better
Fundacja Klinika Rządzenia
Fundacja Kultury Bez Granic
Fundacja MaMa
Fundacja My Pacjenci
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacji Aktywności Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Bydgoszcz
Lambda Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
(sekretariat Koalicji Równych Szans)
ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00 – 031 Warszawa
www.ptpa.org.pl
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie “W stronę Dziewcząt”
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet “Victoria”
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer “Pracownia Różnorodności”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Do wiadomości:
– Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
– Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP,
– Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP,
– Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm
RP,
– Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS,
– Sławomir Neumann, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO,
– Paweł Kukiz, Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’ 15,
– Katarzyna Lubnauer, Przewodnicząca Klubu Poselskiego .Nowoczesna,
– Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL,
– Jacek Protasiewicz, Przewodniczący Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów,
– Kornel Morawiecki, Przewodniczący Koła Poselskiego Wolni i Solidarni
– media