Matronat dla Spaceru Rodzinnego w Łodzi

Federa wspiera Spacer Rodzinny, czyli kontynuację ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Marszu dla Matek! W tym roku organizatorki i organizatorzy ze Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. W tym roku zwracamy szczególną uwagę na sytuację polskich rodzin, bez względu na ich strukturę.

Aktualności na stronie.

Spacer Rodzinny zwraca uwagę na sytuację polskich rodzin, kobiet, mężczyzn i dzieci, które je tworzą. Odbędzie się pod hasłami:

Mówimy: dość braku wsparcia systemowego dla rodzin!
Mówimy: dość powielaniu stereotypów!
Mówimy: dość wykluczeniom społecznym!
Mówimy: dość dyskryminacji!

Spacer Rodzinny poruszy tematykę świadomego rodzicielstwa, potrzeb rodziców, opiekunów i opiekunek prawnych oraz ich dzieci.

Będzie manifestem następujących postulatów:

1. NORMALNA RODZINA! – bo normalna rodzina to nie tylko chłopak i dziewczyna.
2. RODZICIELSTWO Z WYBORU!
3. RÓWNOŚCIOWY KODEKS PRACY!
4. PRZESTRZEŃ MIEJSKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB RODZICÓW I DZIECI!
5. STOP PRZEMOCY!
6. OPIEKA OKOŁOPORODOWA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM!
7. RÓWNE SZANSE NA MIEJSCE W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH!
8. RODZICE RÓWNI WOBEC PRAWA!
9. SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PRAWA ALIMENTACYJNEGO!
10. REALNA POMOC DLA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

NIEDZIELA, 27 maja 2018r., godz. 12.00 – Stary Rynek w Łodzi!
Po Spacerze Rodzinnym w godz. 13.30 – 15.00 zapraszamy na Piknik z Dziewuchami do Parku Staromiejskiego w Łodzi.

Wydarzenia okołospacerowe rozpoczną się w Dzień Matki 26 maja, a zakończą w Dzień Ojca 23 czerwca!