Matronat dla konkursu fotograficznego “Girl Power”

Federacja objęła matronatem PhotoChallenge 2017 – akademicki konkurs fotograficzny dla studentów/studentek na zdjęcie pod hasłem „Girl Power”. Konkurs, organizowany przez Jak&Jil, ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa. Zarazem stymuluje zaangażowanie uczniów w projekty wykorzystujące fotografię jako główną formę ekspresji społecznej, politycznej i kulturowej. Prace można zgłaszać do 30.11.2017 poprzez stronę www.jakandjil.pl/photochallenge2017. Zwycięzca/ zwyciężczyni otrzyma 2700€ (dwa tysiące siedemset euro), kolejne 2700€ (dwa tysiące siedemset euro) zostanie przekazane na rzecz wybranej organizacji pozarządowej.