Kurcząca się przestrzeń dla praw kobiet. Raport o ataku na prawa kobiet

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zabrała głos przy tworzeniu i prezentacji raportu szwedzkiej fundacji Kvinna Till Kvinna o globalnym problemie, jakim jest zawężanie przez władze przestrzeni na działania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w obszarze praw kobiet. Podczas konferencji wokół publikacji działaczki feministyczne z Macedonii, Węgier, Polski i Szwecji opowiedziały o ograniczaniu praw obywatelskich i reprodukcyjnych kobiet w swoich krajach, o źródłach tego zjawiska jak nacjonalizm, polityka family mainstreaming, ingerencja Kościoła, apoteoza tradycyjnych wartości, oraz o możliwościach zwalczania backlashu.

Polecamy ten bardzo ciekawy i kompleksowy raport bazujący na ankietach 123 kobiet z 32 krajów UE, Bliskiego Wschodu, Afryki.

”Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights” (pdf)