Ciąża

Ciąża to stan, w którym produkty zapłodnienia są zaimplantowane fizjologicznie w błonie śluzowej macicy lub poza nią (ciąża pozamaciczna). Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, za początek ciąży uznaje się zakończenie procesu implantacji. Chociaż potocznie rozumie się ciążę jako stan, w którym w macicy rozwija się zarodek lub płód, tak naprawdę nie jest to warunek konieczny do jej stwierdzenia – istnieją rzadkie przypadki, w których dochodzi do zapłodnienia, ale tkanki zarodka nie powstają. Ciąża u człowieka trwa około 38 tygodni.

Źródło:

Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013