Aborcja

Aborcja to zakończenie ciąży w wyniku zewnętrznej interwencji, zanim płód uzyska zdolność do przeżycia poza organizmem osoby będącej w ciąży. Istnieje kilka metod  przerywania ciąży, które dzielą się na chirurgiczne i farmakologiczne. W Europie najczęściej stosuje się metodę farmakologiczną, polegającą na przyjęciu mifepristonu w kombinacji z mizoprostolem (zobacz aborcja farmakologiczna).

Źródło:

Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013