Zespół Prawny Federacji

Zespół Prawny tworzy grupa prawniczek i prawników z całej Polski, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze. Osoby, które wchodzą w skład Zespołu to pełni/e pasji i chęci udzielania pomocy wszystkim w realizacji ich praw oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego profesjonaliści i profesjonalistki.

Historia

Zespół Prawny działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od 2008 r. Do 2017 r. nosił nazwę „Zespół Pomocy Prawnej”. Powstał jako profesjonalne ciało doradcze i zaplecze prawne Federacji, składające się z prawniczek i prawników, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze, pracują w różnych miejscach i mają bogate doświadczenie.

W pierwszych latach funkcjonowania Zespołu w jego skład wchodziło nawet 60 członków i członkiń. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Zespół realizował projekt „Ogólnopolski Zespół Pomocy Prawnej na rzecz praw pacjenta”. Efektem działań prawników i prawniczek Zespołu są trzy wygrane dla skarżących sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Sprawy te prowadziły członkinie Zespołu: Monika Gąsiorowska, Irmina Kotiuk oraz Barbara Namysłowska-Gabrysiak. (czytaj więcej). Do tej pory odbyły się dwa zjazdy szkoleniowe Zespołu. W 2016 roku koordynację nad Zespołem przejęła Kamila Ferenc.

Zakres działań

Zespół udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji,
  • dostępu do badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Kontakt

tel.: (22) 635 93 95 (biuro), 663 107 939 (Kamila Ferenc)
email: prawniczka@federa.org.pl lub zespol_prawny@federa.org.pl

Dodatkowo: w każdy wtorek w godzinach 16:00 – 20:00 pod numerem (22) 635 93 92 dyżuruje prawniczka Zespołu, udzielając porad i informacji z zakresu prawa pacjenta_tki, przemocy w rodzinie oraz prawa pracy.