Zbieranie podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego

Grafika towarzysząca kampanii na rzecz prawa do aborcji w całej Europie

Wielka mobilizacja w całej Europie organizowana jest wokół Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, który przypada na 28. września. Tego dnia do Parlamentu Europejskiego zostanie złożona petycja powstała z inicjatywy licznych europejskich stowarzyszeń i ruchów, które utworzyły komitet ABORCJA, KOBIETY DECYDUJĄ.

Złóż swój podpis (elektronicznie, na stronie), jeśli zgadzasz się z tym, że:
• Dostęp do aborcji jest prawem należnym kobiecie
• Prawo poszczególnych państw w zakresie legalnych terminów aborcji powinno zostać zunifikowane i wzorować się na najbardziej postępowych krajach europejskich. Państwa europejskie powinny dążyć do całkowitej depenalizacji aborcji.
• Konieczne jest uruchomienie finansowania w takim zakresie, aby ośrodki dokonujące aborcji i struktury planowania rodziny były dostępne dla wszystkich europejskich kobiet
• Potrzeba społecznych kampanii informacyjnych
• Edukacja seksualna powinna być prowadzona wobec wszystkich kobiet i mężczyzn tak, aby byli oni w stanie dokonywać swobodnych i świadomych wyborów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
• Problematyka technik aborcyjnych i pomocy psychologicznej musi stanowić integralną część programów kształcenia personelu medycznego
• Klauzula sumienia profesji medycznych musi zostać zniesiona

Bardzo liczymy na Was! Pomóżcie we wspólnej sprawie.

Pełny tekst petycji: http://avortementeurope.org/polski-aborcji-kobiety-decyduja-o-prawo-do-aborcji-w-calej-europie