Zbieramy podpisy pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety

Na początku lipca do Sejmu trafił projekt ustawy obywatelskiej, który jako cel ma zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Ustawy, która już w tej chwili jest jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Komitet Ratujmy Kobiety zbiera podpisy pod projektem ustawy, która daje możliwość legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży, zapewnia kobietom w ciąży pełną opiekę zdrowotną, daje dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji i wprowadza edukację seksualną w szkołach.

Apelujemy! Podpiszcie się pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety!

Jak to zrobić?
1.Ściągnij listę ze strony http://www.ratujmykobiety.pl/index.php/materialy
2. Podaj swoje dane. Podpisz się.
3. Jeśli możesz, namówi rodzinę i znajomych żeby również się podpisali.
4. Wyślij listę na adres: ul. Związku Walki Młodych 17/12, 02-786 Warszawa
lub podpisz się pod listą w biurze Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przy ulicy Nowolipie 13/15 w Warszawie.
PODPISY ZBIERAMY DO 31 LIPCA, LICZY SIĘ KAŻDY PODPIS!