Zarodek

Mianem “zarodka” określa się osobnika we wczesnym stadium rozwoju osobniczego ssaków, rozpoczynającym się wkrótce po implantacji blastocysty w ścianie błony śluzowej macicy i trwającym aż do rozpoczęcia okresu płodowego, rozpoczynającego się ok. 8 tygodni po zapłodnieniu.

Źródło:

Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015

Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013