Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg ws. krwawych banerów

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti-choice zawierających manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Poniżej publikujemy wzory skarg i zawiadomień, które mają zastosowanie także wobec samochodów/zgromadzeń z banerami anti-choice.

Można je złożyć na dwa sposoby:

  • wysłać zgłoszenie pocztą – tradycyjną lub mailową na adres jednostki policyjnej, w rejonie której znajduje się zgłaszany baner/furgonetka
  • zadzwonić po patrol policji (997) i złożyć ustne zawiadomienie (korzystając z podstaw prawnych zawartych we wzorach).

Wystarczy okazanie dowodu osobistego (nie ma z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji dla zgłaszających!). Można wówczas wystąpić w roli osoby zawiadamiającej (szybko) lub pokrzywdzonej (i w ten sposób aktywnie uczestniczyć w późniejszym postępowaniu karnym – nie powoduje to żadnych kosztów, wymaga jednak poświęcenia czasu).

Najistotniejsza jest MASOWOŚĆ zgłoszeń – im więcej osób się uskarża na krwawe banery, tym większa szansa, że sąd uzna je za niezgodne z prawem. Już kilka takich spraw udało się wygrać!

Załącznikiem do zgłoszenie pisemnego jest zdjęcie. W przypadku furgonetek musi obejmować numer rejestracyjny (na tablicy i na szybie)  i – najlepiej – tabliczkę z nazwą ulicy lub innym elementem umożliwiającym identyfikację lokalizacji.

Reakcją na takie działania może być złożenie:

  • w przypadku banerów/furgonetek – zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art.51 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku (pobierz wzór zawiadomienia)
  • w przypadku banerów/furgonetek – skargi do Rzecznika Praw Dziecka (pobierz wzór skargi);
  • w przypadku furgonetek zaparkowanych nieprawidłowo np. na chodniku lub w przypadku braku tablic rejestracyjnych lub gdy stan pojazdów wskazuje, że nie są one używane, zawiadomienie Straży Miejskiej w związku z naruszeniem art. 46 Kodeksu drogowego;
  • w przypadku pikiet z banerami – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (pobierz wzór zawiadomienia);
  • w przypadku hałaśliwych pikiet z banerami – zawiadomienie o wykroczeniu z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 ze zm.), tj. zakłócenie spokoju i porządku publicznego krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem i wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym (pobierz dokument).
  • w przypadku banerów – zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, tj. umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu i napisu oraz wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (pobierz wzór zawiadomienia)

Narzędzia pomocnicze:

Przeczytaj również stanowisko Zespołu Prawnego ws. manipulacyjnych banerów anti-choice.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: zespol_prawny@federa.org.pl.