Nawiąż z nami współpracę

ZAANGAŻUJ SIĘ >> Nawiąż z nami współpracę

Jeżeli uważasz, że posiadasz umiejętności, wiedzę lub/i doświadczenie, które może pomóc nam jeszcze lepiej funkcjonować i chcesz nawiązać z nami współpracę jako wolontariusz/wolontariuszka– napisz do nas federacja@federa.org.pl .

Osoby zainteresowane wolontariatem w Grupie Ponton zapraszamy do śledzenia informacji o naborze na stronie

Federacja obejmuje matronatem projekty zgodne z jej misją i działalnością. Jeżeli uważasz, że takie wsparcie Federacji może być kluczowym dla Twojego wydarzenia, skontaktuj się z nami: federacja@federa.org.pl.

Matronaty: