WIELKA KOALICJA ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM SPRAWDZA POGLĄDY OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO PE

151 osób kandydujących do Parlamentu Europejskiego z komitetów: Wiosna, Lewica Razem i Koalicja Europejska odpowiedziało na kwestionariusz Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem*.

W tygodniu przed wyborami Koalicja promuje kandydatki i kandydatów, którzy wyrazili poparcie dla równouprawnienia, gender mainstreamingu, zwalczania przemocy ze względu na płeć oraz dla praw reprodukcyjnych i seksualnych.

Ta akcja ma posłużyć uwrażliwieniu wyborczyń i wyborców na tematy prawnokobiece oraz zachęceniu ich do sprawdzania poglądów osób z list i do świadomego głosowania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły czas na wypełnienie formularza i przedstawienie swoich poglądów wyborczyniom i wyborcom. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z listą sojuszniczek i sojuszników praw kobiet!

Warto podkreślić, że w tej grupie jest wiele członkiń Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem:

Magdalena Gałkiewicz, Elżbieta Jachlewska, Ewa Jeżak, Aleksandra Knapik, Katarzyna Kotula, Urszula Kuczyńska, Marta Lempart, Oksana Lytvynenko, Beata Maciejewska, Małgorzata Marenin, Magdalena Długosz, Katarzyna Lubiniecka-Różyło i Agnieszka Itner.

Najwięcej odpowiedzi udzieliły kandydatki i kandydaci Komitetu Wiosna. Poniżej wyniki w podziale na komitety oraz wykres ilustrujący, liczbę sojuszniczek/sojuszników z danego komitetu w poszczególnych okręgach wyborczych.

KWESTIONARIUSZ

  1. Zgodnie z Art. 2. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Czy popiera Pani/Pan te wartości? TAK/NIE
  2. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w życiu publicznym, w tym biznesie, w polityce i mediach. Czy zgadza się Pani/Pan z tym stwierdzeniem?  TAK/NIE
  3. Czy popiera Pan/Pani stosowanie zasady włączania perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania decyzji, uwzględnianie potrzeb i możliwości osób różnej płci we wszystkich podejmowanych działaniach, projektach, politykach? TAK/NIE
  4. Czy popiera Pan/Pani zmianę prawa unijnego tak, by wszystkie państwa członkowskie dopuszczały antykoncepcję awaryjną ellaOne bez recepty? TAK/NIE
  5. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, aby promować realizację w państwach członkowskich działań określonych w podpisanej przez Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? TAK/NIE
  6. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, by zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi państwa członkowskie zapewniały edukację o relacjach międzyludzkich, edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia? TAK/NIE
  7. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, by państwa członkowskie poprawiły dostęp do usług z zakresu zdrowia i seksualnego i reprodukcyjnego oraz monitorowały stan przestrzegania tych praw? TAK/NIE
  8. Czy Parlament Europejski powinien podjąć kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania ruchom fundamentalistycznym, które podważają unijne wartości? TAK/NIE
  9. Czy Parlament Europejski powinien wzywać państwa członkowskie, aby zobowiązały się do przestrzegania międzynarodowych traktatów i konwencji? TAK/NIE
  10. Czy Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe na ochronę i promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE i na świecie? TAK/NIE
Przedstawiamy listę osób, które uczestniczyły w badaniu opinii w podziale na komitety i miejsca na listach. Wszystkie osoby – poza kilkoma zaznaczonymi poniżej wyjątkami – odpowiedziało “TAK” na nasze pytania:

Komitet Wiosna

 Okręg 1, województwo pomorskie

1.Beata Maciejewska
2. Marek Rutka
3. Adriana Biedroń
4. Maciej Jarosz   Odpowiedź „NIE” na pytania „Czy popiera Pani/Pan stosowanie zasady włączania perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania decyzji, uwzględnianie potrzeb i możliwości osób różnej płci we wszystkich podejmowanych działaniach, projektach, politykach?” i „Czy Parlament Europejski powinien podjąć kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania ruchom fundamentalistycznym, które podważają unijne wartości?”
7. Iwona Ochocka
8. Bartosz Bylica
9. Bożena Szubińska

Okręg 2, województwo kujawsko-pomorskie

3. Izabela Nowak
5. Elżbieta Długołęcka
6. Jakub Jaźwiec
7. Oksana Lytvynenko
8. Damian Skałecki
10. Olgierd Łukaszewicz

Okręg 3, województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

1.Monika Falej
8. Tomasz Lewczuk

Okręg 4, Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego

1.Robert Biedroń
2. Joanna Scheuring-Wielgus
3. Monika Płatek
5. Sylwia Buźniak
8. Jacek Kubiak
10. Krzysztof Gawkowski

Okręg 5, 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowiecki

1.Paulina Piechna-Więckiewicz
3. Aleksandra Żmijewska
4. Sławomir Grychtal
5. Monika Żabicka
6. Mateusz Karniewicz   Odpowiedź „NIE” na pytanie „Czy popiera Pan/Pani zmianę prawa unijnego tak, by wszystkie państwa członkowskie dopuszczały antykoncepcję awaryjną ellaOne bez recepty?”
9. Małgorzata Ziemnicka

Okręg 6, województwo łódzkie

1.Anita Sowińska
2. Wiktor Idzikowski
3. Hanna Gill-Piątek
4. Aleksandra Knapik
5. Mariusz Sokołowicz
6. Katarzyna de Lazari-Radek
7. Paweł Hajncel

Okręg 7, województwo wielkopolskie

1.Sylwia Spurek
3. Katarzyna Ueberhan
10. Ewa Jeżak

Okręg 8, województwo lubelskie

3. Tomasz Kitliński

Okręg 9, województwo podkarpackie

9. Grzegorz Tereszkiewicz

Okręg 10, województwo małopolskie i świętokrzyskie

2. Małgorzata Diana Marenin
3. Tomasz Terlecki
4. Anna Noworyta
5. Jacek Jabłoński
6. Bogusława Długosz
8. Maria Wilczyńska
9. Tomasz Leśniak
10. Lilija Twardosz

Okręg 11, województwo śląskie

7. Marcin Gołda

Okręg 12, województwo dolnośląskie i opolskie

1.Krzysztof Śmiszek
2. Katarzyna Lubiniecka-Różyło
3. Szymon Chojnowski
5. Michał Syska
6. Marta Lempart
8. Katarzyna Odrowska
9. Natalia Zatka
10. Mariusz Kotarba

Okręg 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie

3. Małgorzata Prokop-Paczkowska
4. Jacek Wezgraj
5. Katarzyna Paprocka
6. Wojciech Czypicki
7. Monika Drubkowska
8. Łukasz Olszewski
9. Katarzyna Kotula
10. Jakub Ziółkowski

Komitet Lewica Razem

Okręg nr 1 Gdańsk (woj. pomorskie)

1. Anna Górska
4. Łukasz Michał Boniecki
6. Adam Aleksander Szczepański
8. Szymon Tomasz Andrzejewski
10. Adam Marek Lubiewski

Okręg nr 2 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

2. Michał Wysocki
5. Aleksandra Justyna Smolaga
7. Anna Marta Ejankowska
8. Krzysztof Michał Małecki
10. Artur Eichhorst

Okręg nr 3 Olsztyn (woj. podlasie/warmińsko-maz)

1. Bartosz Grucela
6. Emilia Bartkowska
9. Michalina Daria Artysiewicz

Okręg nr 4 Warszawa

3. Urszula Teresa Kuczyńska
6. Magdalena Agnieszka Biejat
8. Joanna Beata Wicha
9. Hubert Michał Walczyński

Okręg nr 5 Warszawa (woj. mazowieckie)

2. Mateusz Dobrowolski
5. Małgorzata Joanna Adamczyk
6. Piotr Trysiński
9. Weronika Natalia Sarnowska

Okręg nr 6 Łódź (woj. łódzkie)

3. Anna Iwona Sikora
4. Tomasz Ganicz
8. Martyna Natalia Urbańczyk
9. Mateusz Piotr Mirys

Okręg nr 7 Poznań (woj. wielkopolskie)

7. Amadeusz Piotr Smirnow
8. Kamila Kasprzak-Bartkowiak
10. Dorota Koszal

Okręg nr 8 Lublin (woj. lubelskie)

1. Magdalena Anna Długosz
2. Mateusz Maciej Roczon
10. Szymon Furmaniak

Okręg nr 9 Rzeszów (woj. podkarpackie)

2. Paweł Krzysztof Preneta
3. Agnieszka Itner
4. Krzysztof Jasiński
6. Hubert Piotr Pacioch
7. Zuzanna Katarzyna Jakowicka

Okręg nr 10 Kraków (woj. małopolskie/świętokrzyskie)

1.Jan Orkisz
3. Styczeń Oskar Szymon
4. Tomasz Leszek Zawada
5.  Agnieszka Ewa Szmit-Morze
6. Ewa Mariola Kwiecień
7. Barbara Maria Kusiak-Kobylarz
8. Mateusz Ryszard Burzawa

Okręg nr 11 Katowice (woj. śląskie)

1.Maciej Konieczny
3. Martin Saczek
4. Agnieszka Zofia Lamek-Kochanowska
5. Zdzisław Smoliński
7. Katarzyna Olga Gasparska
8. Konrad Mrozowski
9. Barbara Joanna Słania

Okręg nr 12 Wrocław (woj. dolnośląskie/opolskie)

2. Jerzy Przystajko
4. Wojciech Jan Browarny
5. Kamila Maria Jarońska
8. Andrzej Oswald Drost
10. Filip Chudy

 Okręg nr 13 Gorzów Wlkp (woj. zachodniopomorskie/lubuskie)

1.Julia Eliza Zimmermann
2. Sebastian Waldemar Bednarski
4. Robert Paweł Wiśniewski

Koalicja Europejska

Okręg nr 1 Gdańsk (woj. pomorskie)

4. Elżbieta Jachlewska (SLD)
5. Grzegorz Furgo (PO)
6. Ewa Lieder (.N)
7. Magdalena Popowska (Zieloni)
8. Anna Pietrzak (PO)
9. Jolanta Kalinowska (SLD)

Okręg nr 2 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

2. Janusz Zemke (SLD)
4. Agnieszka Kłopotek (PSL) Odpowiedź „NIE” na pytanie „Czy popiera Pani/Pan stosowanie zasady włączania perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania decyzji, uwzględnianie potrzeb i możliwości osób różnej płci we wszystkich podejmowanych działaniach, projektach, politykach?”
6. Sylwester Jankowski (Zieloni)
8. Edyta Ogonowska (PO)
9. Joanna Czerska-Thomas (.N)

Okręg nr 3 Olsztyn (woj. podlasie/warmińsko-maz)

4. Anna Wojciechowska (PO)

Okręg nr 4 Warszawa

3. Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO)
4. Danuta Hübner (PO)
9. Anna Brzezińska (PO) – Odpowiedź „NIE” na pytanie „4. Czy popiera Pan/Pani zmianę prawa unijnego tak, by wszystkie państwa członkowskie dopuszczały antykoncepcję awaryjną ellaOne bez recepty?”

Okręg nr 5 Warszawa (woj. mazowieckie)

4. Katarzyna Kalinowska (.N)
6. Wojciech Kubalewski (Zieloni)

Okręg nr 6 Łódź (woj. łódzkie)

1. Marek Belka (SLD)
4. Magdalena Gałkiewicz (Zieloni)
9. Karolina Matusiak (PO)

Okręg nr 7 Poznań (woj. wielkopolskie)

4. Miłosława Stępień (Zieloni)
6. Barbara Mroczkowska (PO)
9. Karolina Fabiś-Szulc (PO)

 Okręg nr 8 Lublin (woj. lubelskie)

4. Artur Mazur (Zieloni)
10. Kornelia Wróblewska (PO)

 Okręg nr 9 Rzeszów (woj. podkarpackie)

4. Maciej Józefowicz (Zieloni)

 Okręg nr 10 Kraków (woj. małopolskie/świętokrzyskie)

4. Ewa Sufin-Jacquemart (Zieloni)

 Okręg nr 11 Katowice (woj. śląskie)

6. Grażyna Kulik (Zieloni)

 Okręg nr 12 Wrocław (woj. dolnośląskie/opolskie)

10. Krzysztof Mieszkowski (.N)

 Okręg nr 13 Gorzów Wlkp (woj. zachodniopomorskie/lubuskie)

Brak odpowiedzi

* Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzesza ponad 100 organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw reprodukcyjnych.