WARSZTATY Z CYKLU #EuropaJestKobietą: OCHRONA ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO I SEKSUALNEGO

Fundacja Global.Lab oraz Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zapraszają na drugie spotkanie z cyklu Europa jest kobietą: Jakiej Unii Europejskiej chcemy?

#Europajestkobietą: Ochrona zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego

Państwa członkowskie UE powinny zapewniać dostęp do pełnego zakresu usług związanych ze zdrowiem seksualnym i rozrodczym oraz prawami z tego wynikającymi. Niestety w  praktyce dla wielu kobiet dostęp do ginekologa i antykoncepcji jest utrudniony, a prawo do przerywania ciąży jest ograniczane i naruszane.

Podczas spotkania zastanowimy się:

  • Jakie problemy napotykają kobiety szukające pomocy w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego? Jakie systemowe zmiany należałoby wprowadzić?
  • W jaki sposób inicjatywy i strategie Unii Europejskiej mogą wspierać bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan kobiet?
  • Jak przeciwdziałać regresowi w dziedzinie zdrowia seksualnego i rozrodczego obserwowanemu w części państw członkowskich UE?

Spotkanie w formie warsztatów partycypacyjnych odbędzie się 27 stycznia, godz. 17:00-18:45 online na platformie Zoom.

Zapisy: forms.gle/ipdzL7JAc62c9trH9 

Sprawozdanie, wnioski i rekomendacje zostaną umieszczone na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy (futureu.europa.eu).

Cykl #Europajestkobietą realizowany jest dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej informacji o projekcie: aleksandra.polak@globallab.org.pl

Zapraszamy!