Federacja w mediach

FEDERACJA W MEDIACH

Federa w mediach 2019

21 sierpnia 2019 Komentarz prawniczki Federacji do raportu Komitetu ONZ Przeciwko Torturom
21 sierpnia 2019 Materiał nt. obserwacji Komitetu ONZ Przeciwko Torturom, w oparciu o komentarz Federacji.
21 sierpnia 2019 Artykuł o zaleceniach Komitetu ONA Przeciwko Torturom, w odniesieniu do aborcji i przymusowych sterylizacji.
20 sierpnia 2019 O wynikach przeglądu Polski przed Komitetem ONZ Przeciwko Torturom, na bazie komentarza Federacji.
20 sierpnia 2019 O naruszeniach praw reprodukcyjnych w kontekście tortur, na podstawie stanowiska Federacji.
23 lipca 2019 Artykuł o monitoringu warszawskich szpitali pod kątem dostępności zabiegu terminacji ciąży w ustawowych przypadkach.
22 lipca 2019 Artykuł o wpływie klauzuli sumienia na dostęp do świadczeń i prawa pacjenckie oraz o wynikach monitoringu "Prześwietlamy szpitale".
10 lipca 2019 Komentarz do plakatów CitizenGo i stanowiska Wielkiej Koalicji.
9 lipca 2019 O reakcjach na billboardy "Od początku" z odniesieniem do stanowiska sygnowanego przez Federację.
9 lipca 2019 Materiał nt. krytyki wokół kampanii CitizenGo.
8 lipca 2019 Artykuł o reakcjach na kampanię CitizenGo z cytatami ze stanowiska Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.
3 lipca 2019 Artykuł nt. fikcyjnego prawa do terminacji ciąży w Polsce, z odniesieniem do działań Federacji.
2 lipca 2019 Obszerny materiał o problemach z dostępnością aborcji w Polsce i w warszawie, na podstawie monitoringu Federacji.
27 czerwca 2019 Relacja z pierwszego spotkania Rady Kobiet powstałej przy Prezydencie m.st. Warszawa, z udziałem dyrektorki Federacji.
19 czerwca 2019 Informacja o Federacyjnej akcji "Prześwietlamy szpitale".
18 czerwca 2019 Materiał o Czarnych Protestach, wzroście poparcia dla legalnej aborcji, solidarności środowisk feministycznych i edukacji seksualnej, z wypowiedziami dyrektorki Federacji i wolontariuszki Grupy Ponton.
18 czerwca 2019 Artykuł o akcji "Prześwietlamy szpitale" i wynikach monitoringu dostępności aborcji w Warszawie z wypowiedziami koordynatorki Federacji.
18 czerwca 2019 Artykuł o unikaniu przez warszawskie szpitale obowiązku wykonywania terminacji ciąży w ustawowych przypadkach.
18 czerwca 2019 Materiał o problemach z dostępności aborcji i łamaniu praw pacjentek.
17 czerwca 2019 Tekst o (nie)dostępności aborcji w warszawskich szpitalach na podstawie badań Federacji.
10 czerwca 2019 Prawniczka Federacji o prawach matek.
27 maja 2019 Reportaż o barierach w dostępie do usługi założenia wkładki domacicznej na NFZ, ze wskazaniem instrukcji Federacji umożliwiającej wyegzekwowanie tego świadczenia gwarantowanego.
21 maja 2019 Artykuł o tym, jak organizacje społeczne, w tym Federacja, rozliczają osoby kandydujące i zbierają ich deklaracje wsparcia.
23 kwietnia 2019 O tworzonej przez Federację mapie drastycznych, antyaborcyjnych banerów i grafik.
19 kwietnia 2019 Obszerny materiał o potrzebie zwalczania krwawych banerów i możliwościach zgłaszania manipulacyjnych, drastycznych grafik.
17 kwietnia 2019 Artykuł o trwałym trendzie ku liberalizacji z przytoczeniem sondażu Federacji.
5 kwietnia 2019 Dyrektorka Federacji o fatalnej dostępności zabiegów przerwania ciąży w Polsce.
4 kwietnia 2019 Materiał o rosnących trudnościach w dostępie do legalnej aborcji z komentarzem dyrektorki Federacji.
4 kwietnia 2019 Artykuł o barierach w dostępie do aborcji i akcji Federacji polegającej na wysłaniu zapytań do szpitali nt. procedur okołoaborcyjnych i statystyk.
20 marca 2019 Wypowiedź dyrektorki w artykule o działaniach Ordo Iuris.
19 marca 2019 Audycja na temat dostępności legalnej aborcji z udziałem prawniczki Federacji.
18 marca 2019 Komentarz dyrektorki i prawniczki Federacji do niewykonywania przez polskie władze wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
8 marca 2019 Videorelacja z obchodów Międzynarodowego dnia Kobiet #DiscoPrzeciwNienawiści z wystąpieniem prawniczki Federacji.
2 marca 2019 Szeroki reportaż o zwalczaniu krwawych banerów z wypowiedziami adwokatów i sędziów oraz linkami do wzorów zawiadomień i innych prawnych narzędzi prawnej walki o przestrzeń wolną od terroru wizualnego.
19 lutego 2019 Sylwetka Federacji i jej działań w Alfabecie Buntu prowadzonego przez Archiwum Osiatyńskiego.
15 lutego 2019 Materiał o fatalnej dostępności antykoncepcji w Polsce na tle Europy z komentarzem koordynatorki ds. komunikacji do "Contraception Atlas" i wynikających z niego zaleceń dla rządu.
12 lutego 2019 Artykuł o niedostępności aborcji na Podkarpaciu z komentarzem prawniczki Federacji.
11 lutego 2019 Komentarz dyrektorki Federacji do raportu "Contraception Atlas".
5 lutego 2019 Informacje o spirali, przeciwwskazaniach i trybie postępowania w przypadku bezprawnej odmowy, na bazie poradnika Federacji.
4 lutego 2019 Kobiecy portal o Federacyjnej bazie placówek, które zakładają/usuwają spirale na NFZ.
4 lutego 2019 Glamour o Federacyjnych narzędziach umożliwiających realizowanie praw pacjenckich i dostępu do świadczeń.
4 lutego 2019 Artykuł o problemach w dostępie do procedury założenia spirali na NFZ i metodach reagowania na nadużycia.
1 lutego 2019 Koordynatorka ds. komunikacji o tym, jak i dlaczego należy walczyć o prawa pacjenckie do świadczeń.
23 stycznia 2019 O dyskryminacji kobiet w ciąży/ z małymi dziećmi i prawach im przysługujących.
8 stycznia 2019 Dyrektorka Federacji o dostępności przerywania ciąży w przypadkach przewidzianych przez ustawę w reportażu o aborcji w Polsce.

Federa w mediach 2018

29 grudnia 2018 Wywiad z dyrektorką Federacji o barierach w dostępie do aborcji w ustawowych przypadkach, naruszeniach praw pacjentek i walce z krwawymi, manipulacyjnymi banerami.
28 listopada 2018 W stulecie wywalczenia przez Polki praw wyborczych "Wysokie Obcasy" przedrukowują historie kobiet, którym odebrano prawo do samostanowienia; historie pochodzą z broszury Federacji.
25 października 2018 Recenzja książki "Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów" wraz ze sprostowaniem mitów.
15 października 2018 Artykuł dyrektorki przypominający wydarzenia, które doprowadziły do Czarnego Protestu i trwale zmieniły polskie społeczeństwo.
15 października 2018 Artykuł dyrektorki Federacji w anglojęzycznym biuletynie "Arrow" o zagrożeniach dla praw reprodukcyjnych w Polsce.
12 października 2018 Komentarz o całodobowym gabinecie ginekologicznym w Poznaniu oraz granicach klauzuli sumienia.
3 października 2018 Artykuł o utrudnieniach w dostępie do legalnej aborcji, interwencjach Federacji i historiach kobiet, którym bezprawnie odmawia się świadczeń gwarantowanych.
3 października 2018 Artykuł o Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji i sondażu Federacji.
1 października 2018 Fotorelacja z marszu pro-choice i odniesienie do sondażu zleconym przez Federację z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji.
1 października 2018 Koordynatorka ds. komunikacji komentuje otwarcie całodobowego gabinetu ginekologicznego w Poznaniu i opowiada o barierach w dostępie do usług ginekologicznych,
30 września 2018 O Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji, sondażu Federacji i marszu pro-choice.
28 września 2018 Wywiad z dyrektorką Federacji o Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji i wynikach najnowszego sondażu o poparciu dla legalnej aborcji i stosunku do krwawych banerów.
28 września 2018 Artykuł o najnowszych badaniach opinii publicznej nt. stosunku do aborcji i drastycznych banerów antyaborcyjnych.
28 września 2018 Przedruk opowieści Agaty z Federacyjnego zbioru "#HistorieKobiet".
28 września 2018 Artykuł o wynikach najnowszych badań opinii publicznej na zlecenie Federacji.
28 września 2018 Artykuł przytacza wyniki sondażu IBRIS na zlecenie Federacji w kwestii poparcia dla legalnej aborcji.
27 września 2018 Omówienie sondażu opinii publicznej zleconego przez Federację.
27 września 2018 Artykuł o wpływie języka na postrzeganie aborcji i poradniku "Jak mówić/pisać o aborcji?" w kontekście Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji.
27 września 2018 Komentarz do najnowszego wyniku sondażu o aborcji oraz przyczynach wzrostu poparcia dla liberalizacji prawa.
26 września 2018 Z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji koordynatorka ds. komunikacji opowiada o barierach w dostępie do antykoncepcji i sposobach walki z naruszeniami prawa.
8 września 2018 Prawniczka podsumowuje przebieg 20. sesji Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz przybliża stanowiska dwóch Komitetów ONZ ws. dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.
14 sierpnia 2018 O kolejnym ataku Ordo Iuris na Konwencję Stambulską z odniesieniem do artykułu koordynatorki Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem na temat "Konwencji Praw Rodziny".
10 sierpnia 2018 O przyczynach spadku liczby zabiegów aborcji w ustawowych przypadkach, skutkach efektu mrożącego i wpływie aktywistów anti-choice na lekarzy.
10 sierpnia 2018 Artykuł na temat granic klauzuli sumienia i jej naruszeń w sieci Medicover Polska z odwołaniami do stanowiska Zespołu Prawnego Federacji.
10 sierpnia 2018 Artykuł o tym, jak Federacja nagłośniła sprawę nadużyć klauzuli sumienia w prywatnej lecznicy Medicover Polska.
9 sierpnia 2018 Przedruk artykułu Federacji nt. statystyk dot. zabiegów przerywania ciąży w ustawowych przypadkach oraz (nie)dostępności tego świadczenia gwarantowanego.
8 sierpnia 2018 Artykuł o danych nt. liczby legalnych aborcji w Polsce w 2017 roku na bazie komunikatu Federacji.
19 lipca 2018 Artykuł o akcji Federacji zachęcającej, by zgłaszać u władz lokalnych potrzebę podjęcia działań w związku z krwawymi bannerami w przestrzeni miejskiej.
4 lipca 2018 Rozmowa z koordynatorką ds. komunikacji na temat posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz dalszych losów projektu "Zatrzymaj aborcję".
4 lipca 2018 Artykuł koordynatorki ds. komunikacji na temat sposobu myślenia, argumentacji i działania Ordo Iuris i ich sojuszników na podstawie konferencji programowej poświęconej prawom człowieka i wolnościom.
3 lipca 2018 Dyrektorka Federacji o stopniowym zawłaszczaniu języka dot. przerywania ciąży przez środowiska anty-choice i ich dyskursywnych strategiach.
2 lipca 2018 Prawniczka Federacji o skutkach ew. wejścia w życie projektu "Zatrzymaj aborcję" i znaczeniu powołania podkomisji, która ma się zająć projektem.
2 lipca 2018 Wysokie Obcasy przedrukowują informacje Federacji o międzynarodowych reakcjach na procedowanie projektu "Zatrzymaj aborcję".
1 lipca 2018 Polityka o zainicjowanej przez Federację akcji pisania maili do członkiń i członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przed posiedzeniem dot. projektu "Zatrzymaj aborcję".
14 czerwca 2018 Niemieckojęzyczny artykuł z wypowiedzią dyrektorki o realiach kobiet pozbawionych w Polsce świadczeń z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz sieciach solidarnościowych jak Ciocia Basia.
4 czerwca 2018 Rozmowa z prawniczką Federacji dla Polityki o interpretacji przepisów dot. pomocnictwa w aborcji i trendach w polskim i europejskim orzecznictwie.
28 maja 2018 Rozmowa z prawniczką audycji "Połączenie" TOK FM o próbach ograniczenia praw pacjentek i pacjentów i klientów/klientek przez Ordo Iuris i ich nową inicjatywę legislacyjną.
28 maja 2018 Artykuł o wpływie irlandzkiego referendum na polską walkę o dostęp do zabiegu przerywania ciąży, na bazie rozmowy z koordynatorką ds. komunikacji.
27 maja 2018 Artykuł o projekcie Ordo Iuris rozszerzającym prawo do klauzuli sumienia oraz o reakcjach na próbę zawężenia praw pacjenckich.
26 maja 2018 Artykuł na temat zarzutów o pomocnictwo w aborcji oraz stanowiska Federacji z interpretacją art. 152 par. 22 kodeksu karnego w świetle polskiego prawa.
25 maja 2018 Prawniczka Federacji komentuje projekt ustawy Ordo Iuris rozszerzającej możliwość odmowy usług z powodu sprzeciwu sumienia oraz relacjonuje konferencję, podczas której przedstawiono zapisy propozycji legislacyjnej.
25 maja 2018 Relacja na temat projektu ustawy Ordo Iuris nadającemu kolejnym zawodom medycznym prawa do klauzuli sumienia z odniesieniem do reakcji Federacji.
23 kwietnia 2018 Rozmowa w Duży Format z członkinią Zespołu Prawnego Federacji o kilku sprawach, które prowadziła w związku z łamaniem praw pacjentek do legalnej aborcji.
21 kwietnia 2018 Dyrektorka Federacji o rosnących trudnościach w egzekwowaniu praw kobiet do legalnej aborcji, o manipulacjach lekarzy, o walce dzielnych kobiet.
15 kwietnia 2018 Reportaż dla programu C Politique francuskiej telewizji France 5 na temat walki o depenalizację aborcji w Polsce i Irlandii z wypowiedzią koordynatorki ds. komunikacji.
13 kwietnia 2018 Komentarz do pomysłu Ordo Iuris dot. umieszczania kobiet rozważających aborcje w szpitalach psychiatrycznych z odniesieniem do stanowiska Federacji.
12 kwietnia 2018 O stanowisku Federacji w sprawie propozycji przymusowej hospitalizacji kobiet rozważających aborcję.
5 kwietnia 2018 Lokalny portal o realizowanym w Garwolinie reportażu telewizji RTS na temat stosunku mieszkańców do aborcji i katolicyzmu oraz wypowiedziach przedstawicielki Federacji w tym materiale.
28 marca 2018 Materiał "Czarno na białym" o diagnostyce prenatalnej, mitach na temat aborcji oraz karygodnych zachowaniach posłów podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości podczas debaty o "Zatrzymaj aborcję".
27 marca 2018 Reportaż szwajcarskiej telewizji RTS z wypowiedzią koordynatorki ds. komunikacji o planach zaostrzenia prawa i społecznym poparciu dla liberalizacji.
20 marca 2018 Rozmowa z koordynatorką ds. komunikacji o posiedzeniu komisji sprawiedliwości, konsekwencjach wejścia w życie #ZatrzymajAborcję i Czarnym Piątku.
19 marca 2018 Komentarz koordynatorki ds. komunikacji do projektu Ordo Iuris zakładającego nadanie płodom statusu pacjenta i zapewnienia mu pełni praw zdrowotnych.
19 marca 2018 Komentarz do przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości ws. projektu "Zatrzymaj aborcję".
19 marca 2018 Relacja z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości wraz ze stanowiskiem Federacji.
19 marca 2018 Artykuł na temat przebiegu obrad Komisji Sprawiedliwości, która pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymaj aborcję", z podaniem argumentów Federacji.
16 marca 2018 Komentarz prawniczki Federacji do projektu Ordo Iuris dot. zmian w ustawie o prawach pacjenta.
9 marca 2018 Podsumowanie II Międzynarodowego Strajku Kobiet z fragmentami wystąpień, m.in. dyrektorki Federacji.
9 marca 2018 O I Rzeszowskiej Manifie oraz postulatach uczestniczek protestów mówi członkini zarządu Federacji.
8 marca 2018 Wywiad z prawniczką Federacji o sytuacji kobiet w Polsce, głównych źródłach zagrożeń dla ich praw i wolności oraz potrzebie determinacji i cierpliwości w walce o spełnienie feministycznych postulatów.
8 marca 2018 Francuskojęzyczne czasopismo o Dniu Kobiet w Polsce, masowych protestach i aktualnej sytuacji praw kobiet na bazie rozmowy z koordynatorką ds. komunikacji.
7 marca 2018 Prawniczka Federacji o płciowej segregacji rynku pracy oraz obszarach życia publicznego, gdzie kobiety są niewystarczająco reprezentowane/ obecne.
6 marca 2018 Anglojęzyczny portal Dazed and Confuzed o Manifie, kobiecych inicjatywach i prawach reprodukcyjnych w Polsce z wypowiedziami Federacyjnej koordynatorki ds. komunikacji.
15 lutego 2018 Wysokie Obcasy o apelu Federacji do Ministerstwa Zdrowia i Komisja ds. Petycji w sprawie niewprowadzania klauzuli sumienia dla właścicieli i pracowników aptek.
5 lutego 2018 Dyrektorka Federacji ocenia raport rządu z wykonywania w 2016 roku ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r.
2 lutego 2018 Komentarz do bezprawnych odmów wystawiania recept w kontekście nadużycia w punktach nocnej i świątecznej opieki medycznej w Łodzi.
2 lutego 2018 Anglojęzyczny fotoreportaż na temat prawa aborcyjnego w Polsce i migracji aborcyjnych, z wypowiedziami dyrektorki Federacji.
2 lutego 2018 Prawniczka Federacji o granicach stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy oraz możliwości składania skarg na nadużycia.
1 lutego 2018 Prawniczka Federacji o odmowie wystawiania recept w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz granicach klauzuli sumienia dla lekarzy.
1 lutego 2018 Komentarz do sprawozdania Rady Ministrów z wykonania w 2016 roku ustawy o planowaniu rodziny, w szczególności przemilczanych tematach, statystyce dot. aborcji z przyczyn embriopatologicznych oraz skutkach zaostrzenia prawa antyaborcyjnego.
29 stycznia 2018 Prawniczka Federacji o prawnych argumentach kwestionujących możliwość wprowadzenia klauzuli sumienia w aptekach.
25 stycznia 2018 Wywiad dla włoskojęzycznego portalu naukowego Oggi Scienza o prawach reprodukcyjnych Polek oraz reakcjach na groźbę zaostrzenia prawa w związku ze skierowaniem do komisji projektu "Zatrzymaj aborcję".
18 stycznia 2018 Dyrektorka o projekcie "Ratujmy Kobiety" w dniu protestów organizowanych w ramach Czarnej Środy.
18 stycznia 2018 Szczegółowa relacja z konferencji prasowej o skutkach ustawy antyaborcyjnej i debaty sejmowej nad obywatelskimi projektami ustaw dot. praw reprodukcyjnych.
18 stycznia 2018 O odpowiedzi .Nowoczesnej na apel Federacji o podjęcie kompleksowych działań na rzecz praw reprodukcyjnych.
17 stycznia 2018 Przedruk listu Federacji do klubu .Nowoczesna po głosowaniu nad projektem "Ratujmy Kobiety" z apelem o działania.
15 stycznia 2018 Reportaż Le Monde z wypowiedzią dyrektorki Federacji na temat protestów pod Sejmem w związku z odrzuceniem projektu "Ratujmy Kobiety" w pierwszym czytaniu.
11 stycznia 2018 Wypowiedź dyrektorki o skutkach ew. wprowadzenia w życie projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję" oraz protestach pod Sejmem.
10 stycznia 2018 Dyrektorka o podziemiu aborcyjnym i migracjach.
9 stycznia 2018 Dyrektorka Federacji o pierwszym czytaniu projektu "Ratujmy Kobiety" w Sejmie, założeniach projektu obywatelskiego i rosnącym społecznym poparciu dla liberalizacji prawa.
8 stycznia 2018 Prawniczka Federacji o konkretnych zapisach obywatelskiego projektu ustawy "Ratujmy Kobiety 2017"

Federa w mediach 2017

28 grudnia 2017 O prawach zatrudnionych kobiet w ciąży pisze prawniczka Federacji.
9 grudnia 2017 Komentarz dyrektorki do nowych badań nt. skutków przyjmowania antykoncepcji hormonalnej.
8 grudnia 2017 Krystyna Kacpura o historii zakazu wprowadzenia ustawy antyaborcyjnej we włoskojęzycznym artykule "Polskę uratują kobiety".
4 grudnia 2017 Komentarz Federacji do konkursu dla szkół (ponad)gimnazjalnych „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.
30 listopada 2017 Reportaż o batalii o prawa reprodukcyjne Polek, kontekstach Czarnego Protestu i stopniowym zawężaniu dostępu do aborcji, antykoncepcji (awaryjnej), tabletek poronnych, z odniesieniem do polskich aktywistek i organizacji, w tym statystyk Federacji.
30 listopada 2017 Komentarz dyrektorki o "kampanii króliczej" Ministerstwa Zdrowia.
28 listopada 2017 Prawniczka Federacji o projekcie ustawy wprowadzającej klauzulę sumienia dla farmaceutów autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.
27 listopada 2017 Dyrektorka Federacji o przejrzystości finansowania organizacji pozarządowych.
23 listopada 2017 Artykuł o niedostarczaniu przesyłek z zestawami do aborcji farmakologicznej i antykoncepcji awaryjnej, z przytoczeniem reakcji Federacji.
10 listopada 2017 Komentarz dyrektorki Federacji do procederu rozsyłania przez prokuraturę krajowa opinii Ordo Iuris wzywającej do karania za pomocnictwo i podżeganie do aborcji, w tym turystykę aborcyjną.
8 listopada 2017 Dyrektorka Federacji komentuje kampanię Ministerstwa Zdrowia "Mnóżmy się jak króliki".
25 października 2017 Dyrektorka Federacji o potrzebie rzetelnej edukacji seksualnej, ograniczeniach w dostępie do nowoczesnej antykoncepcji i ideach stojących za projektem ustawy "Ratujmy Kobiety".
19 października 2017 Dyrektorka Federacji o tym, jak zaostrzenie ustawy doprowadzi do zablokowania dostępu do badań prenatalnych.
18 października 2017 Komentarz prawniczki Federacji dot. postulatów Polski do Komitetu Praw Człowieka ONZ o wykreślenie w międzynarodowych dokumentach ONZ prawa do aborcji.
3 października 2017 Zasady stosowania i nadużywania klauzuli sumienia w obszarze praw reprodukcyjnych wyjaśnia prawniczka Federacji.
3 października 2017 Dyrektorka Federacji o Czarnych Protestach dla szwedzkiego Stowarzyszenia Oświaty Seksualnej.
3 października 2017 Koordynatorka ds. promocji opowiada o Czarnych Protestach dla niemieckiego magazynu Edition F.
3 października 2017 Dyrektorka Federacji o Czarnym Wtorku w audycji radiowej Trójki z udziałem dr. Tymoteusza Zycha z Instytutu Ordo Iuris.
29 września 2017 Prawniczka Federacji odnosi się do komentarza Komitetu Praw Człowieka ONZ nt. aborcji.
24 września 2017 Relacja z wystąpienia prawniczki Federacji na demonstracji za bezpieczną i legalną aborcją "Wolne Polki - Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich"
18 września 2017 Dyskusja o klauzuli sumienia dla farmaceutów z udziałem dyrektorki Federacji i dr Joanny Banasiuk, wiceprezeski zarządu "Ordo Iuris"
13 września 2017 Wypowiedź dyrektorki Federacji nt. bezprawnego wykorzystania klauzuli sumienia przy wypisywaniu recept na antykoncepcję (awaryjną).
13 września 2017 Prawniczka Federacji komentuje projekt ustawy Rzecznika Praw Dziecka przewidujący izolację kobiety w celu zabezpieczeniu płodu i zachowania przez nią abstynencji.
10 września 2017 Prawniczka Federacji o utrudnieniach w dostępie do legalnej aborcji.
8 września 2017 Wywiad wideo z prawniczką Federacji o reakcjach na bezprawne powoływanie się przez lekarzy na klauzulę sumienia przy wypisywaniu recepty na antykoncepcję.
8 września 2017 Prawniczka Federacji odpowiada na pytania, na co ze strony pracodawcy mogą liczyć osoby niepłodne.
1 września 2017 Dyrektorka Federacja o projekcie inicjatywy ustawodawczej Ratujmy Kobiety.
16 sierpnia 2017 O inicjatywie Lekarze kobietom na łamach Polityki z komentarzem dyrektorki Federacji.
11 sierpnia 2017 O dymisji Krajowego Konsultanta ds.ginekologii i położnictwa z komentarzem dyrektorki Federacji.
11 lipca 2017 O skandalicznych billboardach stygmatyzujących kobiety decydujące się na aborcję w OKO.Press.
10 lipca 2017 Tureckie media o ograniczeniu dostępu do antykoncepcji awaryjnej w Polsce z komentarzem prawniczki Federacji.
6 lipca 2017 Prawa kobiet po poronieniu.
5 maja 2017 O protestach w Polsce w POLITICO.
5 maja 2017 Komentarz Federacji do realizacji ustawy za życiem.
22 kwietnia 2017 O Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej w OKO.Press
12 kwietnia 2017 O Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej w Sterniczkach
5 kwietnia 2017 O klauzuli sumienia w Polityce
5 kwietnia 2017 O kolejnej inicjatywie antyaborcyjnej na wp.pl z komentarzem dyrektorki Federacji
18 marca 2017 O klauzuli sumienia w Gazecie Wyborczej
8 marca 2017 Gazeta Wyborcza - wywiad z dyrektorką Federacji
8 marca 2017 The Guardian. Historia walki o prawa reprodukcyjne w Polsce oczami dyrektorki Federacji
6 marca 2017 TVN24 Czarno na białym - o standardach okołoporodowych
2 marca 2017 TVN 24 o Ministrze Chazanie z komentarzem edukatorki seksualnej
27 lutego 2017 Parenting.pl z komentarzem Federy
23 lutego 2017 W Faktach TVN o antykoncepcji awaryjnej z komentarzem dyrektorki Federacji
16 lutego 2017 Gazeta Wyborcza EllaOne tylko na receptę. Rząd utrudnia dostęp do awaryjnej antykoncepcji. Kto z niej korzysta?
16 lutego 2017 Fakty TVN o pigułce ellaOne na receptę z komentarzem prawniczki Federacji
16 lutego 2017 Fakty Interia o stanowisku Federacji w/s antykoncepcji awaryjnej
15 lutego 2017 Wp.pl "Dzieje się" o tabletce ellaOne
9 lutego 2017 Dziennik Wschodni. Komentarz prawniczki Federacji w/s ankiety po poronieniu
7 lutego 2017 OKO.Press. Odpowiedź MEN w/s wyboru Urszuli Dudziak

Federa w mediach 2016

20 grudnia 2016 O krytycznym liście Zespołu Pomocy Prawnej w/s zmian w edukacji seksualnej w TOK FM
7 grudnia 2016 Komentarz dyrektorki w TVN24 dot. antykoncepcji doraźnej
1 grudnia 2016 Reportaż o walce o prawa reprodukcyjne w Polsce w RFI France
28 listopada 2016 O dostępności aborcji w Polsce w La Monde Diplomatique
27 listopada 2016 Federa na obchodach przyznania praw wyborczych. Reportaż OKO.Press.
22 listopada 2016 O kompetencjach prof. Chazana z komentarzem dyrektorki Federacji w Newsweek Polska
21 listopada 2016 Federa 2016 - wyróżnienie dla Wysokich Obcasów
20 października 2016 Komentarz dyrektorki w programie TVN24 Czarno na Białym
6 października 2016 Dyrektorka Federacji w The Guardian
6 października 2016 Prawniczka o klauzuli sumienia w Gazecie Wyborczej
5 października 2016 O protestach kobiet w Niemieckiej Telewizji Publicznej
22 września 2016 Dyrektorka Federacji w Sterniczkach
18 września 2016 The Guardian o zagrożeniu wejścia ustawy Stop Aborcji
8 września 2016 Federacja na temat akcji Fundacji Prawo do życia w WP.pl
18 sierpnia 2016 O kontrowersyjnej wypowiedzi gości radiowej Trójki w Polityce
4 sierpnia 2016 O projekcie ustawy Ratujmy Kobiety w Medium Publicznym część I
4 sierpnia 2016 O projekcie ustawy Ratujmy Kobiety w Medium Publicznym część II
5 lipca 2016 Komentarz dyrektorki Federacji do projektu Stop Aborcji w Superstacji
3 lipca 2016 Agence France-Press o realnym zagrożeniu wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce z komentarzem dyrektorki Federacji
28 czerwca 2016 O podziemiu aborcyjnym w Polsce
24 czerwca 2016 Ufajmy kobietom Wywiad z dyrektorką Federacji w Codzienniku Feministycznym
18 kwietnia 2016 Dyrektorka Federacji w rozmowie z Wojciechem Matusiakiem z Gazety Wyborczej