Listy do szpitali ws. wykonywania terminacji ciąży

W związku z bardzo licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami pacjentek do naszej organizacji dotyczącymi całkowitego braku dostępu do zabiegów przerywania ciąży dopuszczalnymi na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (dalej: „ustawa z 1993 r.”), Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny skierowała do 14 warszawskich szpitali zapytania dot. wykonywania terminacji ciąży na mocy ustawy. W kolejnym kroku rozsyłamy listy do wszystkich szpitali z miast wojewódzkich.

Poniżej pytania z przykładowego listu wysłanego do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie:

 1. Ile zabiegów przerywania ciąży dopuszczalnych na mocy ustawy z 1993 r. zostało przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego od początku 2019 roku z podziałem na miesiące?
 1. Czy obecnie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przeprowadza się zabiegi przerywania ciąży zgodnie z ustawą z 1993 r.?
 1. Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest negatywna, proszę o wskazanie przyczyn odmowy przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży dopuszczalnych na mocy ustawy z 1993 r.
 1. Czy w przypadku odmowy przeprowadzenia zabiegów przerywania ciąży dopuszczalnych na mocy ustawy z 1993 r. przez lekarzy wykonujących zawód w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie Pan jako Dyrektor Szpitala wskazuje pacjentkom realne możliwości uzyskania tego świadczeniu u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej albo zapewnia Pan wykonanie takiego zabiegu (jako świadczenia zdrowotnego) przez innego lekarza – podwykonawcę?

Warto w tym miejscu wskazać, że taki obowiązek szpitala jako podmiotu leczniczego, a przez to dyrektora placówki, wskazało w piśmie z 21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezentując stanowisko rządu przed Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawie implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka P. i S. przeciwko Polsce.

Wierząc, że Pan Dyrektor przykłada wielką wagę do kwestii ochrony praw pacjentek i przestrzegania prawa, będziemy wdzięczne za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania i wyjaśnienie sytuacji w możliwie najwcześniejszym terminie. Sprawa ma charakter pilny, jako że dotyczy kwestii ochrony zdrowia, w tym psychicznego, pacjentek i stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, które zapewniają wykonanie świadczenia zdrowotnego w postaci zabiegu terminacji ciąży gwarantowanego ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Załącznik: decyzja Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 14 marca 2019 r. CM/Del/Dec(2019)1340/H46-13.

Do wiadomości:

 1. Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa, dr hab. n.med. Grzegorz Panek;
 2. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski;
 3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna;
 4. Krajowy Konsultant ds. Położnictwa i Ginekologii, prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski;
 5. Mazowiecki Konsultant Wojewódzki ds. Położnictwa i Ginekologii, prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak;
 6. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer;
 7. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.