ANTYABORCYJNE DZIAŁANIA NA SŁOWACJI – LIST SOLIDARNOŚCI

nebudeme ticho solidarność ze słowacją
Wraz ze 110 innymi organizacjami prawnoczłowieczymi na świecie, Federacja podpisała list, w którym wzywamy o odrzucenie przez parlament słowacki regresywnych i krzywdzących projektów ustaw. Apelujemy o niepodejmowanie w przyszłości prób ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet na Słowacji.
Debatowany przez Parlament projekt ustawy nakłada nowe bariery w dostępie do aborcji. To zagrozi zdrowiu i dobrostanowi kobiet oraz podważy ich decyzyjność i prawo do prywatności. Projekty będą dyskutowane w Parlamencie 16 września.
Społeczeństwo słowackie mobilizuje się w następnych dniach, aby wyrazić sprzeciw wobec projektu. Jesteśmy solidarne/i ze Słowaczkami i Słowakami, nie bądźmy cicho!
#NebudemeTicho #Wewontbesilent #Slovakia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *