Projekt “Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia”

W ramach projektu “Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia” prowadzony był monitoring prawa i praktyki jego stosowania oraz funkcjonowania instytucji działających w obszarze wybranych problemów zdrowia reprodukcyjnego kobiet, a także działania rzecznicze. Kontroli podlegały wybrane przepisy i mechanizmy prawa (np. klauzula sumienia, sprzeciw od opinii lekarza i inne środki ochrony praw, standardy opieki medycznej) i instytucje realizujące prawo (sądy lekarskie, komisje ds. zdarzeń medycznych, Rzecznik Praw Pacjenta, sądy powszechne). Miało to na celu diagnozę nowych i weryfikację już znanych problemów, poprawę funkcjonowania instytucji i jakości dostępu do określonych świadczeń. Rezultatem było uzyskanie kompletnej wiedzy na temat patologii (i dobrych praktyk) w funkcjonowaniu prawa i instytucji oraz ich przyczyn. To zaś stanowiło podstawę działań rzeczniczych adresowanych do rozmaitych aktorów (na różnych szczeblach),które mają za zadanie spowodować poprawę jakości stosowania prawa i dostępu kobiet do zdrowia reprodukcyjnego.

W ramach projektu został wydany „Raport o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach 2016“.