Prawa seksualne

Prawa seksualne obejmują prawa kobiet i mężczyzn jako prawa człowieka do sprawowania kontroli nad swoją seksualnością, łącznie ze zdrowiem reprodukcyjnym, oraz do wolnych i odpowiedzialnych decyzji w tych sprawach, podejmowanych bez przymusu, dyskryminacji i przemocy.

Termin „prawa seksualne” nie został umieszczony w międzynarodowych dokumentach, jego znaczenie zostało wyjaśnione w zapisach dotyczących praw człowieka w dokumencie końcowym IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie (1995).