Podziemie aborcyjne

“Podziemiem aborcyjnym” określa się wszystkie zabiegi aborcji, które zostały wykonane poza oficjalnym system opieki medycznej.

Po wejściu w życie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która wprowadziła zakaz wykonywania aborcji ze względów społecznych,  zaczęły pojawiać się tzw. podziemne gabinety, w których lekarze bądź osoby podające się za personel medyczny oferowały pomoc w przerwaniu niechcianej ciąży. Ogłoszenia w prasie typu: „wywoływanie miesiączki”, „pomoc ginekologiczna  –  pełen zakres” czy „ginekolog – różne”, często są  zakamuflowaną reklamą podziemnych gabinetów. Nierzadko w ten sposób promują swoje usługi także ci lekarze, którzy w ciągu dnia, w czasie pracy w szpitalach, odmawiają przeprowadzenia aborcji ze względu na swoje sumienie. Kobieta, która posiada lub jest w stanie zgromadzić w krótkim  czasie określoną kwotę pieniędzy na zabieg, nie ma żadnej możliwości zweryfikowania rzeczywistych kwalifikacji osoby, która go przeprowadzi, ani warunków sanitarno-higienicznych, w jakich aborcja się odbędzie. Nie ma zapewnionej fachowej opieki pozabiegowej, nie ma też realnej możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku błędów lekarskich, komplikacji czy też doznania innych szkód. Dodatkowo przeżywa ogromny stres związany z koniecznością zachowania wszystkiego w tajemnicy ze względu na groźbę kary więzienia dla każdej osoby, która jej pomogła.

Na skalę zjawiska wskazują między innymi badania CBOS z 2013 roku „Doświadczenia aborcyjne Polek”, które wskazują na to, że ciążę przerwała, z dużym prawdopodobieństwem, nie mniej niż co czwarta, ale też nie więcej niż co trzecia dorosła Pola, co oznacza, że w skali całego społeczeństwa to od 4,1 do 5,8 mln kobiet.

Źródła:

Doświadczenia aborcyjne Polek, CBOS, Warszawa, 2013

20 lat tzw. ustawy antyaborcyjnej w Polsce, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa, 2013