Płód

Mianem “płodu” określa się stadium rozwoju osobniczego ssaków, w tym człowieka. Przyjęło się, że okres płodowy trwa od końca okresu zarodkowego, czyli od ósmego tygodnia po zapłodnieniu, do zakończenia ciąży.

Źródło:

Callahan T., Caughey A. B., Blueprints Obstetrics & Gynecology, Sixth Edition,  Lippincott Williams & Wilkins,  Philadelphia, 2013