Piekło kobiet trwa

Publikacja „Piekło Kobiet Trwa” prezentuje historie 12 kobiet, które doświadczyły skutków polskiej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Historie zostały opowiedziane podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia O GODNOŚCI KOBIETY.

Ze wstępu:

Kobiety, którym prawo zezwala na aborcję, najczęściej napotykają na bariery nie do przebycia, głównie za sprawą lekarzy, z których żaden nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za decyzję o zabiegu. Kobiety są odsyłane od jednego lekarza do drugiego, kierowane na niewymagane prawem badania, wprowadzane w błąd co do stanu własnego zdrowia i regulacji prawnych dotyczących warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Dla lekarzy troszczących się przede wszystkim o własną karierę i święty spokój są kłopotem, którego próbuję się oni jak najszybciej pozbyć. Kobiety przechodzą gehennę, traktowane przez bezdusznych lekarzy, a czasem również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w sposób naruszający ich godność oraz konstytucyjnie chronione prawo do życia i zdrowia.

Dla kobiet, które bezprawnie zostały pozbawione prawa do świadczenia przerywania ciąży nie ma żadnej instytucji odwoławczej, która umożliwiłaby jej wyegzekwowanie ich praw. Zdane są wyłącznie na siebie. Ostatecznie zmuszane są do rodzenia wbrew wskazaniom medycznym lub przerywają ciążę w podziemiu.

Gorąco dziękujemy wszystkim kobietom, które nam zaufały i opowiedziały swoje historie.
Bez ich odwagi i wiary, że warto przerywać milczenie, ta publikacja nie mogłaby powstać.

Piekło kobiet trwa w PDF