Piekło Kobiet. Historie opowiedziane podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia O Godność Kobiety

Publikacja “Piekło kobiet trwa” to zbiór historii opowiedzianych przez kobiety podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia “O Godność Kobiety” zorganizowanego przez Federację w 2004 roku. Historie te pozwalają dostrzec, jak ważna jest dla kobiet i dziewcząt możliwość korzystania z usług ochrony zdrowia reprodukcyjnego – m.in. ze skutecznych metod zapobiegania ciąży, odpowiedniego poradnictwa w tej dziedzinie, z bezpiecznych i legalnych zabiegów przerywania ciąży oraz dobrej jakości diagnostyki prenatalnej. Opowiedziane historie mówią o tym, jak funkcjonuje obecna ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, oraz jaki wywiera wpływ na życie kobiet.