Opinia prawna projektu Stop aborcji

Przedstawiamy opinię złożonego dziś w Sejmie projektu obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Stop aborcji”. Przypominamy, że celem projektu ustawy jest doprowadzenie do całkowitego zakazu przerywania ciąży w Polsce oraz obniżenie standardu prawnego dostępu do edukacji seksualnej.

Projekt ten został przedstawiony Marszałkowi Sejmu wraz z wnioskiem o rejestrację Komitetu Ustawodawczego dnia 14 marca 2016 roku. Komitet został zarejestrowany 7 kwietnia 2016 roku. Dnia 5 lipca Komitet przekazał Marszałkowi Sejmu listy podpisów pod projektem. Oznacza to, że w ciągu 2 miesięcy projekt ten będzie poddany pierwszemu czytaniu w Sejmie RP.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny sporządziła niniejszą opinię, która odnosi się do poszczególnych zapisów proponowanych przez projektodawcę. W części II analizie poddane zostały poszczególne rozwiązania poprzez wyjaśnienie ich zakresu oraz ewentualnych skutków wraz z odniesieniami do uzasadnienia projektu. W części III zaś przedstawiony został prawny komentarz dotyczący przytaczanych przez projektodawcę argumentów uzasadniających przyjęcie proponowanych przepisów.

Przeczytaj pełną treść Opinii.