Założenie spirali na NFZ

Procedury założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej są na liście świadczeń gwarantowanych.  W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać. Federacja skierowała pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję. Pozyskała też z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.
W przypadku odmowy na poziomie rejestracji lub ze strony lekarza/lekarki:

  • powołaj się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu (pismo z NFZ z 24 stycznia 2019 r., znak DSOZ.401.133.2019.5096..AJA.). Pismo w formacie PDF
  • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
  • jeśli rozmowa z lekarzem/lekarką nie przyniesie skutku, porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357). Z informacji od pacjentek wynika, że ta interwencja i okazanie pisma z NFZ umożliwiają skorzystanie ze świadczenia.
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Federacja wystąpiła do NFZ zarówno z apelami o interwencje, jak też z wnioskiem o udostępnienie informacji o placówkach, które wykonują tę usługę.

Poniżej publikujemy dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych. Sprawdź, gdzie jest najbliższa placówka!
Baza jest w programie Excel. Aby znaleźć swoją lub pobliską miejscowość skorzystaj z funkcji filtra.
Można też udać się do przychodni, która nie widnieje w bazie. Możliwe, że brak sprawozdawczości w tym zakresie wynika z braku osób, które próbowały wyegzekwować to świadczenie. Decydujące znaczenie ma kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zwykle mają je przychodnie ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze, endokrynologiczno-ginekologiczne i patologii ciąży.

Jeśli placówka z kontraktem AOS pobrała opłatę za założenie wkładek – mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy! Wypełnij gotowy przedsądowe wezwanie do zwrotu opłaty_wkładka! W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).

Termin przedawnienia roszczenia to 6 lat,  ale nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu po 6 latach. Ewentualnie przy pozwie można podnieść zarzut przedawnienia i wtedy się przegrywa sprawę. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.