Opinia prawna petycji PFROŻ

26 stycznia Komisja ds Petycji rozpatrzy petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zawierającej projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny postanowiła odnieść się do proponowanych w niej zmian.

Przeczytaj opinię petycji przygotowaną przez Federację oraz zapoznaj się z opinią petycji, sporządzoną przez Biuro Analiz Sejmowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *