Matronat dla Marszu Kobiet w Katowicach

Federacja objęła matronatem wydarzenie organizowane w piątek 29. października o 15:00 przez lokalną grupę Ostrej Zieleni. Ma ona na celu przypomnieć obywatelkom i obywatelom Śląska, jak ważne są kobiety i ich prawa.

Postulaty:
1.GODNE ZAROBKI
– równa płaca kobiet i mężczyzn 
– więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych
– realne zabezpieczenia finansowe dla matek osób niepełnosprawnych

2. MOŻLIWOŚĆ WYBORU KAŻDEJ KOBIETY
– dostęp do antykoncepcji bez recepty
– bezpieczne przerywanie ciąży
– finansowanie in vitro z budżetu państwa 

3. WALKA Z PRZEMOCĄ WOBEC KOBIET
– pomoc psychologiczna ofiarom przemocy domowej,
– zapewnienie odpowiedniej ochrony kobietom doświadczającym przemocy,
– sprawcy przemocy i gwałtu ścigani z urzędu
– surowe kary dla sprawców przemocy domowej

4. PAŃSTWO WOLNE ŚWIATOPOGLĄDOWO
– wolność w kwestiach wyznaniowych i politycznych 
– nie dla religii w szkołach,
– obowiązkowa edukacja seksualna oparta na wiedzy naukowej w każdej szkole

Wydarzenie na Facebooku