List Zespołu Prawnego ws. zmian dot. edukacji seksualnej

Zespół Pomocy Prawnej wyraża zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w zakresie edukacji seksualnej w polskich szkołach. Opracowana niedawno podstawa programowa nie odpowiada ani potrzebom młodzieży i rodziców, ani prawnym standardom krajowym i międzynarodowym przedmiotu, kierując go na tory treści silnie zideologizowanych i mających niewiele wspólnego z aktualną wiedzą o seksualności człowieka. Zespół apeluje o włączenie w prace przygotowawcze nad podręcznikiem niezależnych światopoglądowo ekspertów za zakresu seksuologii, ginekologii i psychologii.

Przeczytaj list Zespołu Prawnego w/s zmian dot. edukacji seksualnej.

Przeczytaj odpowiedź Ministerstwa.