INSTRUKCJA JAK ZBIERAĆ PODPISY POPARCIA POD PROJEKTEM “LEGALNA ABORCJA. BEZ KOMPROMISÓW”

Bardzo się cieszymy z Twojego zaangażowania w sprawie projektu ustawy „Legalna Aborcja. Bez Kompromisów”. Tylko dzięki kolektywnemu i solidarnemu działaniu wywalczymy nasze prawa!

Garść technikaliów:

1)     Podpisy pod projektem może zbierać każda osoba, również niepełnoletnia.

2)     Potrzebujemy 100 tys. podpisów, które zbieramy do końca roku.

3)     Złożenie podpisu pod projektem oznacza wpisanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz własnoręcznego podpisu. Pola muszą być wypełnione czytelnie! Wszystkie pola oprócz własnoręcznego podpisu mogą być uzupełnione przez osobę inną niż podpisana.

4)     Podpisy mogą składać tylko osoby pełnoletnie z obywatelstwem polskim.

5)     Wycofanie poparcia udzielonego projektowi ustawy jest nieskuteczne – możesz powołać się na art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, jeśli ktoś powie Ci, że chce cofnąć złożony podpis.

6)     Na każdej karcie, na której zbierasz podpisy, musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy. Nie dopisuj nic na tych kartach!

7)     Musisz mieć przy sobie:

8)     Masz prawo zbierać w miejscach publicznych, a w prywatnych – tylko za zgodą właściciela/administratora terenu.

9) Do zbierania podpisów nie musisz mieć żadnego identyfikatora ani pozwolenia. Jeśli ktoś zapyta – pokaż postanowienie Marszałkini Sejmu o zarejestrowaniu Komitetu.

10) Zachęcamy jednak do brania ze sobą gadżetów z logiem Komitetu „Legalna Aborcja. Bez Kompromisów”. Wkrótce na naszym FB pojawi się informacja, jak je dostać. Na razie możesz po prostu wydrukować materiały graficzne Komitetu i przykleić, np. do podkładki, na której zbierasz podpisy.

11) Nikt nie ma prawa zakłócać zbierania przez Ciebie podpisów – jest to zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5! W razie potrzeby wzywaj policję.

12) Podczas zbierania podpisów bądź komunikatywny/a, ale spokojny/a. Możesz spotkać osoby niepodzielające Twoich poglądów – uszanuj to. Jeśli ktoś zacznie Cię obrażać, nie wdawaj się w dyskusję, tylko wezwij policję oraz nagrywaj tę osobę. Nagranie udostępnij policji, nie w internecie. Możesz poprosić prawniczkę Komitetu o pomoc.

13) Zadbaj, by miejsce zbierania podpisów pozostawić po sobie czyste.

14) Wrzuć do mediów społecznościowych info, gdzie i kiedy będziesz zbierać podpisy, a potem fotkę z samego zbierania – oznacz miejsce, fan page komitetu (Facebook | Instagram) i #LegalnaAborcjaBezKompromisów. Podamy dalej!

15) Strony z podpisami przekaż w oryginale pocztą do następujących miejsc:

  • Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
    Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa (również możliwość zostawienia w skrzynce pocztowej) 
  • Komitet Legalna Aborcja. Bez kompromisów
    skrytka 67 FUP, ul. 11 Listopada 8, 74-100 Gryfino
  • Strajk Kobiet
    ul. Wiejska 16 lok. 40, 00-490 Warszawa

Powiązane treści