Konkurs “Włącz feminizm”

Celem konkursu “Włącz feminizm” była promocja pozytywnego wizerunku feminizmu, jego historii, osiągnięć i współczesnych wyzwań. Zgłoszone prace na konkurs miały odnosić się tematycznie do  feminizmu, praw kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Promowano prace artystyczne, które „oswajają”, „odczerniają” i nobilitują feminizm.

Po długich i burzliwych debatach Komisji Konkursowej, wybranej spośród Kapituły Konkursu w składzie: Anna Baumgart, Jolanta Brach-Czaina, Sarmen Beglarian, Marek Raczkowski, Paulina Reiter, Anda Rottenberg, Kamil Sipowicz, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa, Monika Zielińska, zdecydowano się wyłonić zwycięzców.

Wyniki konkursu zostały uroczyście ogłoszone 30 września podczas wernisażu w klubie Chłodna 25. Trzy pierwsze miejsca zostały przyznane Jackowi Wajszczakowi za pracę “Matka Polka”, Patrycji Petryk za pracę “Graficzka” oraz Alicji Plachówny za pracę “Włącz feminizm”.