Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

“NIE PYSKUJ, BO SIĘ DOIGRASZ!”. PREZENTACJA RAPORTU O PRZEMOCY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORII KOBIET JEJ DOŚWIADCZAJĄCYCH

FacebookTwitteremailPrintW Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka (10 grudnia) Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zaprezentowała raport o systemowych naruszeniach praw ...
Czytaj Dalej

“PRZEMOC INSTYTUCJONALNA W POLSCE. O SYSTEMOWYCH NARUSZENIACH PRAW REPRODUKCYJNYCH”

FacebookTwitteremailPrint  Od lat 60. XX wieku prawa reprodukcyjne, czyli do decydowania o tym, czy, kiedy, ile mieć dzieci, są rozpatrywane ...
Czytaj Dalej
Faktyo filmie "Nieplanowane"

RECENZJA FILMU “NIEPLANOWANE”. WYJAŚNIAMY MANIPULACJE

Facebook Twitter email Print Pierwszego listopada do polskich kin wszedł film „Nieplanowane”, eksport amerykańskiej propagandy antyaborcyjnej. Film niebezpieczny na wielu ...
Czytaj Dalej
terminacja ciąży w Olsztynie

DOSTĘPNOŚĆ ABORCJI W OLSZTYNIE

FacebookTwitteremailPrintOd 25 lat badamy dostępność świadczeń zdrowia reprodukcyjnego. Od 2019 roku prowadzimy akcję #PrześwietlamySzpitale, by sprawdzić, czy placówek z kontraktem ...
Czytaj Dalej

ZESPÓŁ PRAWNY FEDERACJI

FacebookTwitteremailPrintZespół Prawny tworzy grupa prawniczek i prawników z całej Polski, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze. Darmowa pomoc prawna ...
Czytaj Dalej

MONITORING PROGRAMÓW WYBORCZYCH POD KĄTEM ZDROWIA I PRAW REPRODUKCYJNYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Facebook Twitter email Print Kompleksowa oferta polityczna musi być wrażliwa na potrzeby różnych grup społecznych, w szczególności tych dyskryminowanych i wykluczanych ...
Czytaj Dalej
Wyniki monitoringu dostępności aborcji w Rzeszowie

DOSTĘPNOŚĆ ABORCJI W RZESZOWIE

FacebookTwitteremailPrint W 2019 roku Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny prowadzi akcję #PrześwietlamySzpitale w celu monitorowania placówek z kontraktem ...
Czytaj Dalej
Przesłuchiwanie przez poniżanie? To nie jest prawo, to nie jest sprawiedliwość

STANOWISKO WKRW WS. AUTOPOPRAWEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGOego

Facebook Twitter email Print Seksualność to najbardziej intymna sfera życia i psychologii człowieka. Naruszenie granic cielesnych danej osoby to zawsze ...
Czytaj Dalej