Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

Aborcja w szpitalu – raport o dostępności

FacebookTwitteremailPrintRaport “Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach” zawiera wyniki monitoringu szpitali ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji ws. rejestracji komitetu obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji

Facebook Twitter email Print Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizacja społeczna broniąca prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które ...
Czytaj Dalej

Zjazd Zespołu Prawnego Federacji

Facebook Twitter email Print 5 i 6 grudnia odbył się zjazd integracyjno-szkoleniowy Zespołu Pomocy Prawnej, czyli grupy prawniczek i prawników ...
Czytaj Dalej

List Koalicji CEDAW do Premier Szydło

Facebook Twitter email Print 26 listopada 2015 r. grupa organizacji zrzeszonych w Koalicji na rzecz CEDAW, w tym Federacja, wystosowała ...
Czytaj Dalej

Mity o antykoncepcji awaryjnej – oświadczenie Federy i ginekologów

Facebook Twitter email Print 26 września Światowy Dzień Antykoncepcji.  Z tej okazji rozprawiamy się z mitami na temat antykoncepcji awaryjnej ...
Czytaj Dalej

PROJEKT CAŁKOWITEGO ZAKAZU ABORCJI ODRZUCONY W SEJMIE

Facebook Twitter email Print 11 września w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu Ustawy ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji ws. wypowiedzi prof. Chazana

Facebook Twitter email Print Federacja opublikowała i przesłała dziś do mediów stanowisko w sprawie skandalicznych wypowiedzi doktora Bogdana Chazana na ...
Czytaj Dalej