Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę

Rok: 2016

Zakres: regionalny

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe

Rodzaj badania: monitoring

ISBN: 978-83-88568-49-7

Link do publikacji: Link do raportu

Założenia monitoringu

Nie została postawiona żadna hipoteza badawcza, która podlegałaby sprawdzeniu w toku badania monitoringowego.
Pierwszym założeniem towarzyszącym monitoringowi było to, że szpital mający odrębną procedurę lub chociaż schemat postępowania w takich przypadkach jest placówką bardziej przyjazną dla pacjentek, dającą wyższą gwarancję przestrzegania prawa poprzez jego dostępność i przejrzystość niż taki, w którym idea istnienia jakichkolwiek odgórnych wytycznych, zarówno dla personelu medycznego jak i samych kobiet, jest pomijana, kwestionowana bądź ignorowana.
Drugim założeniem było to, że dodatkowe, nie wynikające wprost z przepisów prawa lub z nimi sprzeczne, wymagania stawiane na drodze do realizacji prawa do przerwania ciąży mogą być powszechnie stosowane w polskich szpitalach. Ich wielość i różnorodność zaś może sprawiać, że postępowanie w takich przypadkach nie jest jednolite, co może mieć wpływ na funkcjonowanie dobrej jakości standardu dostępu do przerywania ciąży.
(ze Wstępu)

Do pobrania