Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?

Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?

Rok: 2009

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: monitoring

Link do publikacji: Link do raportu

Z zadawanych nam codziennie pytań wynika, że poziom wiedzy na temat dojrzewania, fizjologii, seksualności i antykoncepcji u nastolatków jest zatrważająco niski. Wiemy, że spowodowane jest to przede wszystkim brakiem dostępu do edukacji seksualnej w szkołach oraz tym, że temat seksu w wielu domach objęty jest całkowitym tabu. Ponieważ zdarzało się, że młodzi ludzie podobnie jak wspomniany siedemnastolatek spontanicznie przysyłali do nas emaile z opisem zajęć w ich szkołach, postanowiliśmy więc dać młodzieży szansę podzielenia się z nami swoją opinią w bardziej systematyczny i uporządkowany sposób.
Przez trzy miesiące, od lutego do maja 2009 r., zbieraliśmy od młodzieży informacje na temat tego, jakie były ich doświadczenia z edukacją seksualną w szkołach. Pytaliśmy o to, czy mieli taki przedmiot jak wychowanie do życia w rodzinie, jeśli tak to: kto go prowadził (pedagog, psycholog, nauczyciel czy osoba z zewnątrz)? Czy przekazywano wiedzę neutralną światopoglądowo? Czy lekcje odbywały się w ramach godzin lekcyjnych, czy w ramach zajęć dodatkowych? Czy młodzież była zadowolona z prowadzonych lekcji?
Osoby odpowiadające na nasz apel mogły napisać do nas anonimowo, podając tylko rodzaj szkoły i klasę, mogły też udzielić nam pełnych informacji, zależnie od swojej woli.