Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci - raport z badań

Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci - raport z badań

Rok: 2014

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: ilościowe i jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

"Literatura jest jednym z kanałów, którym konstrukty płciowe są przekazywane, a jednocześnie podtrzymywane. Ze względu na proces socjalizacji do ról płciowych szczególnie istotne jest świadome dobieranie i interpretowanie lektur szkolnych. Dlatego w niniejszym projekcie analizowaliśmy lektury w szkole podstawowej i gimnazjalnej z perspektywy równości płci, starając się odpowiedzieć na pytanie jaki jest wizerunek chłopca, a jaki dziewczynki w literackim świecie, do którego zapraszani są uczniowie. Zadając pytanie o wzorce osobowe dla chłopców i dla dziewczynek przeprowadziliśmy również konkurs, w którym uczniowie/uczennice wybierali swoich ulubionych bohaterów literackich i uzasadniali swój wybór.
Dodatkowo w ramach projektu stworzyliśmy listę pozycji książkowych przedstawiających mężczyzn i kobiety niestereotypowo oraz scenariusze lekcji języka polskiego uwzględniające perspektywę płci. Materiały te udostępniamy na stronie fundacji: www.punktwidzenia.org.pl "

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ALINA ŁYSAK, EDYTA ZIERKIEWICZ
Zaklina nie świata, czyli kurczowe trzymanie się starych schematów socjalizacyjnych wbrew zmieniającym się warunkom społeczno-kulturowym

LILIANA RELIGA
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus a lektury z księżyca, czyli obraz świata według szkolnego kanonu

AGNIESZKA MROZIK
Perspektywa gender, czyli szkoła krytycznego myślenia

WPROWADZENIE METODOLOGICZNE

RAPORT

Chłopcy i mężczyźni. Analiza męskich bohaterów w lekturach szkolnych
Dziewczynki i kobiety. Analiza kobiecych bohaterek w lekturach szkolnych
Eseje. Analiza prac konkursowych nadesłanych przez uczniów/ucznnice w ramach konkursu Mój/a ulubiony/a bohater/ka literacki/a"
Ankieta. Wnioski z badania opinii nauczycieli na temat literackich wzorów kobiecości i męskości

PODSUMOWANIE

ROBERT RIENT
"Beksy nie potrzebujemy", czyli nie tylko podsumowania

Biogramy autorek i autorów raportu