Pekin +10. Raport Alternatywny.

Pekin +10. Raport Alternatywny.

Rok: 2005

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: analiza problemowa

Link do publikacji: Link do raportu

Od 1975 roku konferencje organizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych poświęcone kobietom odbywały się co dziesięć lat. W roku 1975 – w Meksyku, w 1985 – w Nairobi. Ostatnia odbyła się w Pekinie w 1995 roku. Następna przypadła więc na rok 2005. Niepokój organizacji feministycznych wynikał z obaw o możliwość silnej ingerencji posiadającego wielkie wpływy prawicowego rządu amerykańskiego w zapisy dokumentów końcowych konferencji. Skutkiem mogłoby być osłabienie oddziaływania słynnego dokumentu – najpełniej chyba wyrażającego zalecenia, jakie rządy powinny realizować w stosunku do kobiet – czyli tzw. Platformy Pekińskiej.(...)

Niestety, polski rząd w dużym stopniu nie realizuje zaleceń pekińskich. Do najbardziej jaskrawych
przykładów mijania się rzeczywistości z zapisami Platformy Pekińskiej należy w przypadku Polski
sprawa praw reprodukcyjnych, sytuacji ekonomicznej kobiet i kwestii przemocy.
Wśród zaleceń raportu alternatywnego znalazło się więc wprowadzenie liberalnej „Ustawy
o świadomym rodzicielstwie”, zaostrzenie nadzoru nad korzystaniem z klauzuli sumienia przez personel
medyczny i ściganie przypadków nieuzasadnionej zwłoki w procedurach poprzedzających wykonanie
legalnej aborcji, przyjęcie przez Sejm kompleksowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w bliskich związkach (która zawierałaby m.in. nakaz opuszczenia domu dla sprawcy przemocy oraz
zakaz zbliżania się do ofiary), a także przeprowadzenie analizy budżetów (państwa, gmin) pod kątem
płci (gender budget) w celu ustalenia na przykład, czy środki przeznaczone na poprawę sytuacji kobiet
na rynku pracy są rozdzielane adekwatnie do potrzeb.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp: Pekin+10

1. zdrowie

2. przemoc

3. edukacja

4. ekonomia

5. media

rekomendacje dla rządu

przydatne adresy

przypisy