Kontrewolucja kulturowo-religijna.

Kontrewolucja kulturowo-religijna.

Wydawca: Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Warszawa, 2020

ISBN: 9788388568657

Liczba stron: 165

Link do publikacji: Link do publikacji

Ordo Iuris uderza w prawa kobiet i mniejszości, kwestionuje związki nieformalne, rodziny patchworkowe i tęczowe. Planuje zakazać rozwodów, aborcji, in vitro, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Zakazy te stanowią część strategii międzynarodowej sieci organizacji ultrakonserwatywnych, w ramach której działa Ordo Iuris.

Publikacja prawno-publicystyczna Kontrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów? (raport dostępny na końcu artykułu) stanowi wskazówkę, jak radzić sobie z materiałami autorstwa Ordo Iuris. Na jakie pułapki zwracać uwagę i gdzie szukać wsparcia celem rozkodowania niedopowiedzeń, manipulacji i przeinaczeń. W demokratycznym państwie prawa niezwykle ważne jest status zawodów zaufania publicznego, a takimi są też prawniczki i prawnicy.

Lektura naszej publikacji ma na celu wesprzeć wszystkie osoby, które czują się zagubione w nawale prawnych pojęć i pomoże rozkodować przekaz forsowany
przez Ordo Iuris. Kontrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów? unaocznia  skalę działań Ordo i ich cel, jakim jest zanegowanie praw kobiet i osób nieheteroseksualnych. Warto pamiętać o jednej z paremii łacińskich, jaka widnieje na Sądzie
Najwyższym: Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur – Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich. A my wszyscy jesteśmy różnorodne.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Streszczenie i opis publikacji
Historia organizacji Ordo Iuris i jej związków z Agenda Europe

I. Jakie tematy podejmuje Ordo Iuris

Temat 1 „Nie” dla praw reprodukcyjnych. Jak odebrać kobietom kontrolę nad ciałem i prokreacją w imię religii
Edukacja seksualna
In vitro i antykoncepcja awaryjna
Przerywanie ciąży a Europejska Konwencja Praw Człowieka

Temat 2 Tradycyjne rozumienie rodziny. Jak wykluczać w imię religii
Krucjata przeciwko prawom osób LGBT+
„Naturalna” rodzina – walka z prawami najsłabszych i zagadnienie przemocy w rodzinie

Temat 3 Wolność sumienia i wyznania. Jak uzasadnić religią uzasadniać dyskryminację
Wolność sumienia i wyznania według organizacji Ordo Iuris
Manipulacje klauzulą sumienia a prawa osób LGBT+ s. 124

II. Jak działa Ordo Iuris Aktywność Ordo Iuris na polu procesowym
Aktywność Ordo Iuris w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej
Aktywność Ordo Iuris na arenie międzynarodowej

Wykaz skrótów